Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Isaac Newton: Những Định Luật Chuyển Động Đến Từ Luật Của Chúa

Isaac Newton: Những Định Luật Chuyển Động Đến Từ Luật Của Chúa

Tựa đề: Những Định Luật Chuyển Động Đến Từ Luật Của Chúa
Nguyên văn: Laws of Motion from the Law of God
Trình bày: Dr. James Tour và Dr. Stephen Meyer

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top