Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Giới Thiệu Bài Hát: Hướng Đi Mới

Giới Thiệu Bài Hát: Hướng Đi Mới

Ca khúc: Hướng Đi Mới
Sáng tác: Đặng Ngọc Quốc
Lời Việt: Đặng Ngọc Quốc
Lời Anh: Đặng Ngọc Quốc & Hồng Bích

Nội Dung:
– Câu 1: Cầu xin Đức Chúa Cha nhớ đến dân tộc Việt Nam.
– Câu 2: Tạ ơn Đức Chúa Jesus vì sự hy sinh của Ngài, đồng thời nói lên lời hứa nguyện dấn thân hầu việc Chúa.
– Câu 3: Cầu xin Đức Thánh Linh phục hưng Hội Thánh của Chúa và thúc giục tinh thần truyền giáo trong Hội Thánh.
– Câu 4: Kêu gọi người Việt tin Chúa khắp nơi hiệp với nhau cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời cứu thêm nhiều người Việt Nam. Để rồi khi Chúa trở lại, sẽ có rất nhiều người Việt Nam đứng chung với nhiều người từ các dân tộc khác tôn ngợi Đức Chúa Trời trên thiên đàng.
– Điệp Khúc: Kêu gọi mọi người tin Chúa hãy hiệp nhau trong một niềm tin, trong một Thánh Linh, trong một thân thể của Chúa, và trong một Chúa duy nhất – và rồi cùng nhờ cậy Chúa để thực hiện trách nhiệm truyền giáo mà Chúa đã giao phó. 

Nhạc:

HuongDiMoi_DangNgocQuoc


Thư Viện Tin Lành (2023)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top