Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Charles Stanley (1932-2023) Về Với Chúa

Mục sư Charles Stanley (1932-2023) Về Với Chúa

Mục sư Charles Frazier Stanley (September 25, 1932 – April 18, 2023) về với Chúa.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top