Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nếp Sống Tin Lành

Nếp Sống Tin Lành

Anh em phải ăn ở xứng đáng với Tin Lành của Ðấng Christ (Phi-líp 1:27)

Chữ “ăn ở” không đơn thuần có nghĩa chỉ là lời nói hoặc cách trò chuyện với người khác, nhưng bao gồm cả cả cuộc sống và cách cư xử  của chúng ta trong thế giới này.  Từ ngữ này trong nguyên văn Hy Lạp nhấn mạnh đến hành động và đặc quyền của một công dân. Như thế, chúng ta được truyền dạy phải hành động thế nào, để với tư cách công dân của thành Giê-ru-sa-lem mới, các hành vi cử chỉ của chúng ta đều làm rạng danh Tin Lành của Ðấng Christ.

Việc “ăn ở” đó là thể nào? Trước hết, Tin Lành vốn rất giản dị. Cho nên người tin Chúa cũng phải sống đơn giản và bình dị. Họ phải ý thức rằng mọi cử chỉ, lời nói, cách trang phục, tất cả cách cư xử của chúng ta, phải giản dị để phơi bày cốt lõi của vẻ đẹp. Tin Lành vốn là chân lý nổi bậc, là vàng ròng không cặn bã; và đời sống của người tín đồ Ðấng Christ sẽ không chiếu sáng và vô giá trị nếu không có viên ngọc của chân lý.

Tin Lành là một Tin Lành dũng cảm, bạo dạn rao giảng lẽ thật; dầu người ta có thích nghe hay không, chúng ta cũng phải trung tín, không hề nao núng.

Tuy nhiên, Tin Lành cũng rất nhu mì. Hãy chú ý đến tinh thần của Ðấng Sáng Lập: “Ngài không bẻ cây sậy đã giập.” Nhiều người tự xưng là tín đồ nhưng bén hơn gai nhọn; những người như thế không giống Chúa Giê-xu. Xin chúng ta hãy tìm cách thu phục người khác bằng những hành động và lời nói nhu mì, tử tế.

Tin Lành vốn đầy tình thương. Ðó là sứ điệp của Ðức Chúa Trời thương yêu gởi cho loài người sa ngã, đang bị hư mất. Mạng lịnh cuối cùng của Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ Ngài là “Hãy yêu mến lẫn nhau.” Ôi, ước gì các thánh đồ đều hết lòng chân thành hợp lại với nhau,  yêu thương nhau; và biết thương xót đến linh hồn những người tàn ác, xấu xa nhất!

Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Tin Lành của Ðấng Christ vốn thánh khiết. Tin Lành ấy chẳng bao giờ bào chữa, nhưng tha thứ tội lỗi, với điều kiện là phải qua trung gian của sự chuộc tội. Nếu chúng ta phải sống giống với Tin Lành, chúng ta phải tránh xa, không phải chỉ những tội ác lớn, mà cả đến tất cả những gì ngăn trở chúng ta trở nên hoàn toàn giống với Ðấng Christ.

Vì danh Ngài, vì chính chúng ta và vì người khác nữa, mỗi ngày chúng ta đều phải chiến đấu để cách cư xử của chúng ta càng ngày càng phù hợp với Tin Lành của Chúa.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1973)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu Đính – 2012

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top