Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố – Built on the Rock

Thánh Ca: Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố – Built on the Rock

Tựa đề: Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
Nguyên tác:  Kirken den er et gammelt Hus (1837)
Lời: Nicolai F.S. Grundtvig, (1783-1872)
Nhạc: Ludvig M. Lindeman, 1840, (1812-1887)
Tựa đề Anh ngữ: Built on the Rock
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)
 – Bài số 145

Built on the Rock the Church doth Stand 
1. Built on the Rock the Church doth stand,
Even when steeples are falling;
Crumbled have spires in every land,
Bells still are chiming and calling,
Calling the young and old to rest,
But above all the soul distrest,
Longing for rest everlasting.
2. Surely in temples made with hands,
God, the Most High, is not dwelling;
High above earth His temple stands,
All earthly temples excelling.
Yet He whom heavens cannot contain
Chose to abide on earth with men,
Built in our bodies His temple.
3. We are God’s house of living stones,
Builded for His habitation;
He through baptismal grace us owns
Heirs of His wondrous salvation.
Were we but two His name to tell,
Yet He would deign with us to dwell,
With all His grace and His favor.
4. Now we may gather with our King
E’en in the lowliest dwelling;
Praises to Him we there may bring,
His wondrous mercy forthtelling.
Jesus His grace to us accords;
Spirit and life are all His words;
His truth doth hallow the temple.
5. Still we our earthly temples rear
That we may herald His praises;
They are the homes where He draws near
And little children embraces.
Beautiful things in them are said;
God there with us His covenant made,
Making us heirs of His kingdom.
6. Here stands the font before our eyes
Telling how God did receive us;
The altar recalls Christ’s sacrifice
And what His table doth give us;
Here sounds the Word that doth proclaim
Christ yesterday, today, the same,
Yea, and for aye our Redeemer.
7. Grant then, O God, where’er men roam,
That, when the church-bells are ringing,
Many in saving faith may come
Where Christ His message is bringing:
“I know Mine own, Mine own know Me;
Ye, not the world, My face shall see.
My peace I leave with you.”
Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
1. Nền Hội Thánh trên Bàn Thạch kiên cố,
Dù cho có khi lầu chuông sập rồi;
Mọi hình thức trên địa cầu xiêu đổ,
Mà chuông thánh vẫn lừng vang khuyên mời
Hỡi nhân loại đang cô đơn vô vọng,
Dù trong tuổi xuân, cao niên, nhi đồng,
Vẫn ước mong được nghỉ yên vô cùng.
2. Đền thờ bởi tay người ta xây cất,
Thần cao khiết trên trời không ngự vào;
Đền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất,
Đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào;
Cả khung trời không bao dung được Ngài,
Lạ thay Chúa thích ở trong nhân loại,
Để cất một đền ở thân đây hoài.
3. Đền là chúng ta lập nguyên đá sống,
Làm nơi trú cư Ngài trên dương trần;
Ngài chuộc chúng ta bằng thân đinh đóng,
Làm con kế nghiệp thừa hưởng linh phần;
Nếu hai người chung nhân danh Jê-sus,
Ngài tất giáng lâm với ơn Thiên Phụ,
Lấy ái tâm thường chở che hộ phù.
4. Đền này chúng ta hiện xây trên đất,
Là nơi nhóm nhau ngợi khen, phụng thờ,
Là nhà Chúa ưa vào ra duy nhất,
Ngài vui bế nâng, bồng con dại khờ;
Biết bao điều hay ta nghe nơi này,
Là nơi kết ước Chúa ta sum vầy,
Khiến chúng ta thừa hưởng phước cao dày.
5. Này hồ báp-têm dạy ta nên biết,
Một qui tắc ban truyền nên tuân hành;
Kìa tòa giảng phô bày bao chân lý,
Bàn tiệc thánh liên hiệp ta một nhành;
Ở đây là nơi cao rao Tin Lành,
Ngày nay chúng ta kính yêu chân thành,
Để Chúa ta đầy hiển vinh thiên thành.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top