Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:23-31

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:23-31

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 13:23-31

Câu Hỏi đợi Ý

 1. Có bao giờ bạn, hay gia đình bạn, hay một người thân quen với bạn, đối diện với tình trạng khó xử trong việc lập gia đình – hoặc làm sui – với người ngoại hay không? Lý do nào ủng hộ việc chọn người từ bên ngoài Hội Thánh?  Lý do nào dẫn đến việc làm theo Lời Chúa?

Câu Hỏi Thảo Luật

 1. Một vấn đề khác mà Nê-hê-mi đối diện khi ông trở lại Jerusalem là gì (13:23)?  Trước đó, người Do Thái đã hứa với Chúa điều gì (10:30)?  Chuyện gì đã xảy ra lúc Nê-hê-mi đi vắng (13:24)? Hệ quả của vấn đề này là gì?
 2. Nê-hê-mi đã làm gì trước trình trạng này (13:25a)?  Tại sao ông phản ứng quá mạnh như vậy? Nê-hê-mi truyền cho họ làm gì (13:25b)?  Ông nhắc nhở cho họ sự kiện lịch sử nào (13:26)? Ông nhấn mạnh rằng họ đang làm gì (13:27)? Hậu quả nghiêm trọng nào có thể xảy ra?   
 3. Trong những người lãnh đạo Do Thái, gia đình nào đã vi phạm điều này (13:28)? San-ba-lát là ai (2:10; 2:19; 4:1; 4:7; 6:1-5; 6:12-14)? Đặc biệt, luật pháp của Chúa đã căn dặn điều gì về việc lập gia đình của các thầy tế lễ (Lê-vi Ký 21:10-15)? Theo bạn, tại sao gia đình thầy Tế lễ Ê-li-a-síp đã làm như vậy (13:28)?  Hành động của gia đình ông đã ảnh hưởng như thế nào đến dân Do Thái (13:23)? 
 4. Nê-hê-mi nhận định như thế nào về hành động của gia đình thầy Tế lễ Ê-li-a-síp (13:29)?  Trước điều đó, Nê-hê-mi đã làm gì (13:30)? Tại sao việc thanh tẩy những người chịu tác động từ bên ngoài trong hàng ngũ những người lãnh đạo dân Chúa là cần thiết? Sau đó, Nê-hê-mi đã kêu gọi dân chúng làm gì (13:31)?  Mục đích chính yếu của việc San-ba-lát (13:28) và Tô-bi-gia (13:4-5) gài bẫy để các lãnh đạo dân Do Thái phạm tội với Chúa là gì (13:26-27)?  Tại sao Nê-hê-mi cầu xin Chúa nhớ đến ông và ban ơn cho ông về việc chấn chỉnh này (13:31b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trước đó vài năm, đa số người Do Thái đã hứa không lập gia đình với các dân tộc khác (10:30). Sau khi đi vắng một thời gian, lúc Nê-hê-mi trở lại ông thấy rất nhiều người Do Thái đã lập gia đình với người ngoại.  Theo bạn, lý do nào khiến việc này xảy ra:
  a. Một số người Do Thái không thật lòng khi họ cam kết với Chúa (10:30).
  b. Nhiều người đã quên mất những gì họ đã hứa trước đó với Chúa.
  c. Nhiều người không biết Lời Chúa không cho phép họ làm như vậy.
  d. Số người không ký vào cam kết còn rất nhiều và họ là những người đã vấp phạm trong chuyện này.
  e. Các lãnh đạo đã nêu gương xấu (10:28) cho nên dân chúng bắt chước làm theo.
  f. Không có đủ thiếu nữ trong cộng đồng Do Thái vào thời đó nên các thanh niên Do Thái phải lập gia đình với người ngoại.
  g. Các thiếu nữ Do Thái đều là bà con với các chàng trai nên không thế cưới nhau được.
  h. Các thiếu nữ trong cộng đồng dân Chúa không quyến rũ bằng những thiếu nữ ở bên ngoài.
 2. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời truyền cho người tin Chúa không nên lập gia đình với người không tin Chúa để khỏi bị cám dỗ phạm tội với Chúa (13:26-27).  Dầu vậy, có những cá nhân xuất phát từ gia đình không tin Chúa (Ru-tơ 1:3-5), nhưng bản thân người đó thật sự tin Chúa (Ru-tơ 1:16-17), Đức Chúa Trời đã làm gì với những người như vậy (Ru-rơ 4:5-22; Ma-thi-ơ 1:5)?  Đây có phải là lý do Kinh Thánh khuyến khích gia đình những người tin Chúa kết thân với gia đình những người chưa tin Chúa hay không?  Tại sao?  Na-ô-mi đã nói gì về quyết định của gia đình mình (Ru-tơ 1:20-21)?
 3. Bạn đã lập gia đình hay chưa?  Có bao giờ bạn nghĩ rằng quyết định lập gia đình của mình với một người nào đó không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh của dòng dõi của bạn trong tương tai, nhưng cũng ảnh hưởng đến những người khác và thậm chí với Hội Thánh hay không?  Bạn đã – hoặc sẽ – tìm kiếm ý Chúa như thế nào trong vấn đề này? Bạn quyết định như thế nào? Bạn có tin rằng ý Chúa là tốt lành cho tương lai của bạn hay không?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top