Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:15-22

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:15-22

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 13:15-22

Câu Hỏi đợi Ý

  1. Đối với bạn ngày Chúa Nhật có ý nghĩa gì khác hơn so với những ngày khác?  Bạn đã dùng thời gian trong ngày Chúa Nhật cho những điều gì?  Bạn cảm thấy thế nào với thời giờ mà bạn đã dùng trong ngày Chúa Nhật?

Câu Hỏi Thảo Luật

  1. Một số người Do Thái làm gì trong ngày Sa-bát (13:15a)? Mạng lệnh của Chúa dạy người Do Thái như thế nào về vấn đề này (Xuất Ê-díp-tô 20:8-11)? Nê-hê-mi đã làm gì khi biết điều này (13:15b)?  Những người ngoại quốc tại Jerusalem đã làm gì (13:16)?  Căn nguyên của việc này xuất phát từ đâu (13:17b)?  Nê-hê-mi đã làm gì (13:17a) và nhắc nhở họ điều gì (13:18)?
  2. Bên cạnh việc cảnh cáo những người phạm lỗi, Nê-hê-mi đã làm gì để ngăn chặn việc này có thể xảy ra trong tương lai (13:19a)?  Ngoài lính canh, Nê-hê-mi đã cử ai canh gác (13:22)?  Tại sao những người đó thích hiệp với trách nhiệm này?
  3. Nê-hê-mi đã làm gì với những người vẫn cố tình phạm lỗi (13:20-21a)? Quyết định của ông có quá cứng rắn hay không? Những điều Nê-hê-mi làm liên hệ như thế nào với lời hứa nguyện trong (10:31)? Kết quả ra sao (13:21b)?
  4. Nê-hê-mi đã cầu xin Chúa điều gì (13:22)? Vì sao ông cầu nguyện như vậy? Theo bạn, tại sao việc Nê-hê-mi áp dụng những biện pháp cứng rắn để giúp dân Do Thái giữ điều răn của Chúa là cần thiết (13:18)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có trung tín trong việc giữ một ngày nghỉ trong tuần để bạn và gia đình của bạn thờ phượng Chúa hay không? Nếu có, điều gì thúc giục bạn làm như vậy? Nếu không, điều gì đã ngăn trở bạn làm như vậy?  Lý do nào khiến bạn không thể hoàn tất công việc của mình trong sáu ngày và phải làm cả bảy ngày trong tuần? 
  2. Mạng lệnh giữ ngày Sa-bát của Chúa đã ảnh hưởng trên chính sách của nhiều quốc gia trên thế giới, do đó các công sở, cơ quan, và hãng xưởng đóng cửa trong ngày Chúa Nhật. Bạn nghĩ gì nếu nơi bạn làm việc bắt buộc mọi người phải làm việc bảy ngày mỗi tuần và không bao giờ có một ngày nghỉ nào trong tuần?  Bạn nghĩ gì nếu có người ra lệnh cho mỗi nhân viên từ nay mỗi tuần được nghỉ một ngày?  Nếu bạn có cơ hội đó, bạn làm việc hay nghỉ?  Tại sao? Bạn có muốn làm cả bảy ngày trong tuần suốt cả cuộc đời mình hay không?
  3. Bạn có đi chợ, hoặc mua bán, trong ngày Chúa Nhật hay không?  Lý do nào khiến các thương nhân Ty-rơ bán hàng tại Jerusalem trong ngày Sa-bát (13:15)? Trong quá khứ, tại nhiều thành phố, các thương xá và cửa hàng đóng cửa trong ngày Chúa Nhật, nhưng hiện nay nhiều nơi vẫn mở cửa trong ngày Chúa Nhật. Có bao giờ bạn nghĩ rằng việc người tin Chúa mua bán trong ngày Chúa Nhật đã góp phần giúp những người khác không vâng giữ mạng lệnh của Chúa hay không? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top