Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 10:32-39

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 10:32-39

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 10:32-39

Câu Hỏi đợi Ý

 1. Có bao giờ bạn phải tổ chức tiếp đãi nhiều người hay không? Bạn phải thực hiện những điều gì cho buổi tiếp đãi này?  Có những chi phí nào cần phải trang trải? Làm thế nào bạn có tiền để thực hiện những điều này?  

Câu Hỏi Thảo Luật

 1. Chủ đề của phân đoạn Kinh Thánh này là gì (10:32-39)?  Có bao nhiêu lần chữ “nhà của Đức Chúa Trời” được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này?  Người Do Thái đã hứa dâng bao nhiêu tiền cho những chi phí trong “nhà của Đức Chúa Trời” (10:32)?  Số tiền này được dùng vào những công việc gì (10:33)?  Môi-se dạy gì về việc đóng góp này (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:11-16)?  Xin so sánh số tiền do Môi-se quy định (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13) và số tiền người Do Thái dưới thời Nê-hê-mi cam kết (10:32).  Theo bạn tại sao có sự khác biệt?   
 2. Vì sao đền thờ của Đức Chúa Trời cần nhiều củi (10:34b)?  Ai là những người có trách nhiệm cung cấp củi cho đền thờ (10:34a)?  Tại sao (10:34c)? Luật pháp Môi-se dạy gì về vấn đề này (Lê-vi Ký 6:12-13)? Hình ảnh lửa luôn luôn cháy trên bàn thờ mang ý nghĩa gì?
 3. Người Do Thái hứa nguyện hằng năm sẽ dâng điều gì (10:35; 10:37a)? Luật pháp dạy gì về điều này (Phục Truyền 26:1-11)? Kinh Thánh có lời khích lệ nào cho người trung tín làm điều này (Châm Ngôn 3:9-10)?
 4. Thêm vào đó, người Do Thái đã hứa sẽ giữ điều gì (10:36)? Luật pháp dạy gì về việc này (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:1-2; 13:11-16; 34:19-20; Lê-vi Ký 27:26-27; Lu-ca 2:22-24)? Mục đích của điều này là gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:16)?
 5. Chúa dạy gì về trách nhiệm dâng một phần mười (Lê-vi Ký 27:30-34)? Trước đó, người Do Thái đã được nhắc nhở về điều gì (A-ghê 4:1-4)? Người Do Thái hứa sẽ nộp một phần mười cho ai (10:37b)?  Bao nhiêu trong số dâng này thực sự được dùng trong đền thờ của Đức Chúa Trời (10:38; Dân Số Ký 18:25:28)?  Phần lớn số dâng hiến này được dùng vào việc gì (Phục Truyền 26:12-15; 14:22-29; Dân Số Ký 18:29:32)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong Cựu Ước, Chúa truyền cho người Do Thái phải chuộc lại con đầu lòng? Mục đích Chúa muốn người Do Thái thực hiện điều này là gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:16)?  Nếu bạn phải chuộc lại con đầu lòng của mình, bạn sẵn lòng trả bao nhiêu?  Tại sao?
 2. Hội Thánh nơi bạn đang sinh hoạt có bao nhiêu người?  Có bao giờ bạn ước tính nhu cầu cần thiết để Hội Thánh có thể hoạt động bình thường cần bao nhiêu hay không? Có khi nào một số mục vụ tại của Hội Thánh của bạn không thể thực hiện được vì thiếu người hay thiếu tài chính hay không?  Các tín hữu và những người hầu việc Chúa tại của Hội Thánh của bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?
 3. Kinh Thánh cho biết số tiền dâng hiến được dùng cho nhiều mục đích khác nhau (chu cấp cho những người hầu việc Chúa, giúp đỡ những người nghèo, trang trải những chi phí trong đền thờ, …. Nê-hê-mi 10:38; Dân Số Ký 18:25:28; 18:29:32; Phục Truyền 26:12-15; 14:22-29). Hội Thánh của bạn đã sử dụng số tiền dâng hiến như thế nào?  Có bao giờ bạn quan tâm về điều đó hay không? Tại sao?
 4. Bạn đã thực hiện việc dâng hiến cho công việc Chúa như thế nào?  Dâng một phần mười như được hướng dẫn trong Cựu Ước, hay dâng theo tấm lòng như hướng dẫn trong thời Tân Ước? Bạn có dâng những lợi tức hay hoa lợi đầu tiên của mình cho Chúa hay không?  Có bao giờ bạn dâng thêm tiền cho những chi phí căn bản trong nhà thờ như tiền điện nước, ngân sách cho việc bảo trì, … hay không?
 5. Có những Hội Thánh mới được thành lập và những Hội Thánh nhỏ có ít tín hữu, việc dâng hiến tại địa phương không đủ cho nhu cầu của Hội Thánh tại đó.  Có bao giờ bạn nghĩ đến việc dâng hiến một số tiền đặc biệt – như một phần trong tiền thưởng hằng năm của bạn – cho những Hội Thánh tại đó hay không?
 6. Có những cơ quan lo công việc Chúa chung, những cơ quan này không có tín hữu để dâng hiến thường xuyên, nhưng vẫn cần tài chính để hoạt động.  Bạn có thường xuyên – hay thỉnh thoảng – dâng hiến cho những cơ quan này để họ có thể lo công việc Chúa chung hay không?  Tại sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top