Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:28-38

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:28-38

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 9:28-38

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu có người phạm lỗi với bạn và sau đó xin lỗi bạn, bạn sẽ làm gì?  Nếu người đó cứ lập đi lập lại việc này rất nhiều lần, bạn làm gì?  Tại sao bạn hành động như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Do Thái đã làm gì sau khi được Chúa cứu giúp (9:28a, 9:28c)? Đức Chúa Trời đã làm gì khi dân của Chúa cầu xin với Ngài (9:28b, 9:28d)? Đức Chúa Trời muốn người Do Thái làm gì (9:29a)?  Tại sao người Do Thái không vâng lời Ngài (9:29b)?  Xin liệt kê những phương cách Đức Chúa Trời đã dùng để dạy dỗ người Do Thái (9:30)?  Động lực nào khiến Đức Chúa Trời hành động như vậy (9:31)?
  2. Qua những bài học lịch sử, thế hệ hiện tại của người Do Thái nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (9:32a, 9:33)? Họ đã nhận biết gì về tổ phụ của họ (9:32b; 9:34-35)? Họ nhận biết rằng những điều đó liên hệ như thế nào đến hoàn cảnh hiện tại của họ (9:36-37)? 
  3. Trước thực trạng của dân tộc mình, thế hệ hiện tại của người Do Thái quyết định làm gì (9:38)? Tại sao họ quyết định như vậy? Ai là những người đã ký tên vào bản cam kết? Ảnh hưởng của điều đó như thế nào?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Một trong những yếu tố của sự ăn năn đó là sự cam kết không tái phạm những sai lầm trong quá khứ.  Có bao giờ bạn ăn năn về những sai lầm của mình hay không? Có bao giờ bạn lập lại những lỗi lầm của mình hay không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai hay không?
  2. Nếu bạn phải viết một bài cầu nguyện bày tỏ sự ăn năn tương tự như điều đã viết trong 9:5-37, bạn sẽ viết những điều gì?  Những việc đáng ghi nhớ nào cần phải được ghi lại?  Tại sao?
  3. Nếu nhóm học Kinh Thánh của bạn phải viết một bản cam kết với Chúa như trong như 9:38, các bạn sẽ viết những điều gì? Theo bạn, ai là những người sẵn sàng ký tên trong bản cam kết đó?  Tại sao? 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top