Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:16-27

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:16-27

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 9:16-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hối tiếc về những hành động nông nỗi hoặc sai lầm của mình hay không?  Hậu quả của những hành động đó là gì? Bạn đã làm tổn thương ai? Bạn học được gì sau đó?  Có bao giờ bạn lập lại những hành động đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tổ phụ của người Do Thái đã có những thái độ nào đối với Đức Chúa Trời (9:16-17a)? Họ đã làm gì và làm với mục đích gì (9:17b)? Đức Chúa Trời đã đối xử như thế nào với họ trong hoàn cảnh đó (9:17b)?
  2. Người Do Thái đã làm gì để xúc phạm Đức Chúa Trời (9:18)? Trước tội lỗi đó của họ, Đức Chúa Trời có thái độ nào (9:19)? Trong thời gian họ sống trong hoang mạc, Đức Chúa Trời đã làm gì để chăm sóc họ (9:19-21)?
  3. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã làm gì (9:22-25)? Tuy nhiên, thái độ của người Do Thái như thế nào sau khi Chúa ban cho họ cuộc sống ổn định tại Ca-na-an (9:26)?  Đức Chúa Trời đã làm gì để thức tỉnh họ (9:27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn ngồi lại để suy nghĩ và viết xuống những ơn phước mà Chúa đã ban cho mình, hoặc cho gia đình mình, hay không? Ân điển của Chúa đã thay đổi cuộc sống của bạn, hay gia đình bạn, như thế nào?  Bạn và gia đình bạn đã làm gì để tri ân Ngài?
  2. Có bao giờ bạn kiểm điểm lại những hành động sai lầm mà bạn đã làm sau khi theo Chúa hay không? Điều gì đã đưa đến những hành động sai lầm đó? Những hành động sai lầm của bạn có làm tổn thương Chúa hay không?  Sau đó, Chúa đã đối xử với bạn như thế nào?  Bạn có nhận biết sự nhân từ và thương xót của Chúa qua những việc Ngài cho phép xảy ra hay không?
  3. Một trong những yếu tố cùa sự ăn năn đó là xưng nhận tội lỗi của mình. Khi bạn ăn năn, bạn có xưng nhận tội lỗi của mình hay không?  Nếu có, bạn thực hiện điều đó như thế nào? Trực tiếp nói với người mình có lỗi hay chỉ bày tỏ cách gián tiếp?  Công khai xưng nhận trước sự chứng kiến của nhiều người, hay chỉ nhìn nhận riêng tư với người bạn có lỗi?  Theo bạn, những phương thức này đã thể hiện điều gì về thái độ chân thành và quyết tâm của sự ăn năn?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top