Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:6-15

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:6-15

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 9:6-15

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi muốn nói lời cảm ơn với một người đã đối xử thật tốt với gia đình mình, bạn sẽ nói về những điều gì?  Bạn sẽ nhắc lại những kỷ niệm nào?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận                     

 1. Khi tôn ngợi Chúa, người Do Thái đã nhắc đến bốn danh hiệu của Đức Chúa Trời. Bốn danh hiệu đó là gì (9:6)?   Tại sao người tin Chúa có thể gọi Đức Chúa Trời là Đấng Chúa Trời Duy Nhất.
 2. Trong lời tạ ơn (9:7-15), người Do Thái đã tạ ơn Đức Chúa Trời về những điều gì?
 3. Xin liệt kê bảy điều Đức Chúa Trời đã làm cho Áp-ra-ham (9:7-8)? Những điều Chúa thực hiện đã thể hiện những bản chất nào của Ngài?  Đức Chúa Trời có thực hiện những điều tương tự như vậy cho gia đình bạn, hoặc dòng họ của bạn, hay không?
 4. Lúc người Do Thái sống khổ đau trong kiếp nô lệ tại Ai-cập, Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ (9:9-11)? Trong lúc gặp hoạn nạn, bạn có cầu xin với Chúa hay không? Bạn có biết Đức Chúa Trời nhìn thấy và lắng nghe lời cầu xin của bạn hay không (9:9)?  Đức Chúa Trời đã dùng những cách nào để cứu giúp bạn?
 5. Đức Chúa Trời đã làm gì cho người Do Thái trong hành trình Ngài đưa họ về Đất Hứa (9:12-15)? Xin phân tích hình ảnh đám mây che nắng gắt trong hoang mạc và trụ lửa để soi đường và sưởi ấm trong ban đêm đã nói lên điều gì về Đức Chúa Trời (9:12)?  Đức Chúa Trời ban luật lệ cho những người theo Ngài với mục đích gì (9:13-14)? Khi họ đói khát, Đức Chúa Trời đã làm gì (9:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Đối chiếu với lịch sử của người Do Thái, bạn đang ở trong giai đoạn nào trong hành trình theo Chúa?
  a. Vừa được Chúa kêu gọi khỏi cuộc sống cũ và được Chúa ban lời hứa.
  b. Đang chịu khổ và bị áp bức tại Ai-cập.
  c. Vừa được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi Ai-cập.
  d. Đang trải qua giai đoạn khô khan của đời sống trong hoang mạc.
  e. Vui thoả đón nhận Lời Chúa tại Si-nai.
  f. Đang tiến hành chiếm hữu tài sản tại Ca-na-an.
  g. Đang sống trong giai đoạn “Ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải.”
  h. Đang sống trong giai đoạn khởi đầu cường thịnh trong đời sống tâm linh.
  i. Đang sống trong giai đoạn bị ảnh hưởng nhiều bởi tác động bên ngoài, và đang dần dần xa cách Chúa.
 2. Chúa đã đến với bạn như thế nào trong từng giai đoạn nói trên?  Dựa theo ký thuật của khúc Kinh Thánh này, bạn có thể viết lại những gì Chúa đã làm cho mình để tạ ơn Ngài và cũng để thuật lại cho những người khác về kinh nghiệm của bạn hay không?    

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top