Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 9:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có nôn nả tham dự chương trình thờ phượng mỗi tuần tại Hội Thánh của bạn hay không? Nếu có, tại sao có? Nếu không, tại sao không?  Bạn mong ước nhận được điều gì mỗi khi đến thờ phượng Chúa?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra vào lúc nào (9:1)? Bao lâu sau những sự kiện đã được ghi lại trong đoạn 8 (8:2; 8:18)? Người Do Thái nhóm họp lại để làm gì (9:1)?  Những điều họ thực hiện có ý nghĩa gì (Ê-sai 58:5-7) và với mục đích gì (Xa-cha-ri 7:5)?
  2. Tại sao người Do Thái tự cách ly chính mình khỏi những người ngoại quốc (9:2a)? Sau đó, họ đã làm gì (9:2b)?  Tại sao họ không chỉ ăn năn tội lỗi của riêng mình nhưng cũng cầu xin Chúa tha tội cho những thế hệ trước?
  3. Những người Do Thái đã nghe đọc Lời Chúa trong bao lâu (9:3a)? Đã cầu nguyện xưng tội và thờ phượng Chúa trong bao lâu (9:3b)?  Có bao nhiêu người hướng dẫn cầu nguyện (9:4a)? Họ cầu nguyện như thế nào (9:4b)? Có bao nhiêu người hướng dẫn hát (9:5a)? Đối tượng của sự ca hát là ai (9:5b)?  
  4. Xin phân tích ý nghĩa, mục đích, và mối liên hệ giữa ba phần: lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện thờ phượng, và hát tôn ngợi Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người Do Thái ở trong tư thế nào khi nghe đọc Kinh Thánh (9:3) và hát tôn ngợi Chúa (9:5)? Thái độ này thể hiện điều gì? Tại Hội Thánh của bạn có áp dụng nghi thức này hay không? Có bao giờ bạn, hay một ai đó trong Hội Thánh của bạn, phàn nàn vì phải đứng lên khi hát hoặc lắng nghe Lời Chúa hay không?
  2. Tại Hội Thánh của bạn, có bao nhiêu người tham gia ban hát? Tại Hội Thánh của bạn, có bao nhiêu người tham gia chương trình cầu nguyện?  Con số giữa hai nhóm có tương đương hay không?  Tại sao?  Tình trạng thuộc linh của Hội Thánh bạn hiện nay như thế nào?
  3. Xin phân tích sự giống nhau hay khác nhau (giữa tỷ lệ thời gian, thứ tự của các nội dung, tỷ lệ người tham dự, thái độ của người tham dự, …) trong giờ thờ phượng tại Hội Thánh của bạn với những điều được ký thuật trong khúc Kinh Thánh này? Theo bạn, tại sao đã có những thay đổi? Và kết quả như thế nào?
  4. Bạn có ước mong Chúa thăm viếng các Hội Thánh của Ngài hay không? Bạn có đứng vào vị trí của mình (9:2) để cầu nguyện xin Chúa phục hưng chính mình, gia đình mình, và Hội Thánh của mình hay chưa?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org


Đọc thêm:
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top