Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:9-12

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:9-12

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 8:9-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi khám phá ra một sai lầm của mình, bạn vui hay buồn?  Tại sao bạn buồn, hoặc tại sao bạn vui?  Bạn đã chia sẻ tâm trạng này với ai?

Câu Hỏi Thảo Luận                     

  1. Sau khi dân chúng nghe đọc Lời Chúa, ai là những người đã dạy Lời Chúa cho họ (8:9a)? Nê-hê-mi không phải là một thầy tế lễ hay là một người Lê-vi, tại sao ông lại tham gia vào việc giảng dạy Kinh Thánh cho dân chúng?  Theo bạn yếu tố nào khiến Nê-hê-mi có thể thực hiện điều này? 
  2. Dân chúng đã phản ứng như thế nào khi họ hiểu Lời Chúa cho chính mình (8:9c)? Những người hướng dẫn, đã khuyên họ điều gì (8:9b)?  Tại sao trong ngày thánh của Chúa, người tin Chúa “đừng sầu than hay khóc lóc” (8:10b)?  Trái lại, người nhận được sự dạy dỗ từ Lời Chúa nên làm gì (8:10a)?  Mục đích của việc này là gì?
  3. Ai là những người tiếp tục chăm sóc những người được Chúa thăm viếng sau khi nghe Lời Chúa (8:11a)? Họ đã khuyên những người còn khóc lóc điều gì (8:11)? Dân chúng đã làm gì (8:12a)?  Tại sao (8:12b; Rô-ma 15:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ cuộc đời bạn cảm thấy như được làm tươi mới trở lại nhờ đọc Lời của Chúa hay không?  Khi bạn nhận được sự soi dẫn từ Lời của Chúa thì bạn khóc lóc, vui mừng, hay chỉ giấu kín ở trong lòng?  Tại sao?  Có bao giờ bạn chia sẻ lại cảm nhận đó cho người khác hay không? 
  2. Có bao giờ bạn, hoặc gia đình của bạn, hay Hội Thánh của bạn, đã tổ chức tiệc ăn mừng vì hiểu biết được ý nghĩa của Lời Chúa dành cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho Hội Thánh của mình hay không?  Nếu có, trong trường hợp nào?
  3. Khi được Chúa thăm viếng, bạn hay Hội Thánh của bạn, có quan tâm đến những người bất hạnh chung quanh hay không, hay chỉ vui mừng ở trong cộng đồng của mình mà thôi?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top