Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:1-8

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 8:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thì giờ để đọc các nhắn tin (text messages), điện thư (emails), hay những thông tin khác trên internet? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời giờ đọc Lời Chúa?  So sánh thời gian giữa hai hoạt động, bạn có thấy thời gian dành cho việc đọc Lời Chúa là thích hợp hay không?
 2. Bạn có thấy đứa trẻ nào không chịu ăn trong một thời gian dài hay không? Những người chịu trách nhiệm nuôi đứa trẻ đã làm gì?  Làm thế nào họ có thể giúp cho đứa trẻ vẫn sống?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Dân chúng đã làm gì và đã yêu cầu điều gì (8:1)? Việc này xảy ra vào thời gian nào (8:2; Lê-vi Ký 23:24; Dân Số 29:1-6)? Tại sao việc này lại diễn ra tại quảng trường (8:1) thay vì tại đền thờ?
 2. Ê-xơ-ra là ai (8:1; Ê-xơ-ra 7:6-10)? Ông về Giê-ru-sa-lem vào lúc nào (Ê-xơ-ra 7:8)?  Thời gian của câu chuyện này xảy ra vào khoảng năm nào (1:1)?  Theo bạn, tại sao phải mất một khoảng thời gian dài như vậy để Ê-xơ-ra có thể đọc Kinh Thánh cho dân chúng?
 3. Những người thuộc giới tính nào và lứa tuổi nào đã đến nghe đọc Kinh Thánh (8:2-3)? Họ nghe đọc trong bao lâu (8:3)?  Ê-xơ-ra đã làm gì khi đọc Kinh Thánh (8:4-5)? Ai là những người đã đứng cùng với Ê-xơ-ra đọc Kinh Thánh cho dân chúng (8:4b)?  Sự hiện hiện của họ nói lên điều gì?
 4. Dân chúng đã làm gì khi nghe Lời Chúa (8:6)? Ai là những người giúp cho dân chúng hiểu Lời Chúa (8:7)?  Họ đã làm gì với trách nhiệm này (8:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Nhiều tín hữu ngày nay, vì nhiều lý do, đã không tự đọc Kinh Thánh. Trong Hội Thánh của bạn có những tín hữu như vậy hay không? Để giúp đỡ họ, Hội Thánh của bạn có thì giờ đọc Kinh Thánh trong giờ thờ phượng vào mỗi Chúa Nhật hay không? Theo bạn điều này là cần thiết, hay chỉ làm mất thêm thì giờ của buổi nhóm và không nên làm?  Nếu nhiều người không chịu đến nhà thờ để nghe Lời Chúa, thì theo bạn có thể đọc Kinh Thánh cho họ tại nơi nào, và nên đọc những phần Kinh Thánh nào? 
 2. Với số lượng dân chúng đông đảo, một mình Ê-xơ-ra không thể giải thích Kinh Thánh cho mọi người, cho nên những người Lê-vi đã giúp ông. Trong Hội Thánh của bạn có bao nhiêu người có thể đảm nhận trách nhiệm giải thích Lời Chúa cho người khác? Nếu thiếu những người như vậy, Hội Thánh cần làm gì?  Nếu dư những người như vậy, Hội Thánh cần làm gì? 
 3. Tình trạng hiểu biết Kinh Thánh trung bình hiện nay của các tín hữu trong Hội Thánh của bạn đang ở mức độ nào?
  1. Nhập môn
  2. Sơ đẳng
  3. Căn bản
  4. Trung cấp
  5. Cao cấp

Theo bạn, Hội Thánh của bạn cần, hoặc đã, làm gì để nâng cao trình độ hiểu biết Lời Chúa của các tín hữu trong Hội Thánh.

 1. Bạn có thường đọc Kinh Thánh hay không? Thường xuyên ở mức độ nào (a. mỗi ngày, b. mỗi tuần, c. mỗi tháng, d. mỗi năm)? Đọc trong bao lâu (a. 5 phút, b. 15 phút, c. 30 phút, d. 8:3)? Việc học Kinh Thánh chung hay học Kinh Thánh cá nhân, điều nào giúp nhiều hơn cho đời sống tâm linh của bạn? Tại sao?  Khi bạn nhận được sự soi dẫn Lời Chúa thì bạn khóc, hay vui mừng, hoặc chỉ âm thầm giấu kín trong lòng?  Tại sao?  Có bao giờ bạn chia sẻ lại cảm nhận đó cho những người khác hay không? 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top