Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:61-73

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:61-73

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 7:61-73

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có lưu giữ những giấy tờ, hình ảnh hoặc vật lưu niệm của gia đình hay không?  Có bao giờ bạn dùng những vật này để chứng minh nguồn gốc của mình hay không?  Những vật này cần thiết trong trường hợp nào và kết quả ra sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có ba nhóm người không thể chứng minh được nguồn gốc của mình. Họ là những người ở địa phương nào, dòng họ nào, hoặc chuyên môn nào (7:61-64)? Tại sao họ không thể chứng minh được? Điều họ cần có là gì?  Nê-hê-mi đã làm gì với những thầy tế lễ không chứng mình được nguồn gốc của mình (7:65)?
  2. Số lượng dân Do Thái lúc đó là bao nhiêu (7:66)? Bao nhiêu người làm công tác phục vụ (7:67)?  Toàn thể dân số là bao nhiêu?  Các phương tiện vận chuyển, dựa trên số súc vật, là bao nhiêu (7:68)?  Với số lượng người và phương tiện như vậy, bạn nghĩ như thế nào về công việc mà họ đã hoàn tất (6:15)?
  3. Công việc chung cần tài chính. Những nhóm người nào đã đóng góp tài chính (6:70-72)?  Sự đóng góp từ những nhóm khác nhau nói lên điều gì (Ma-thi-ơ 6:21)?
  4. Đến khi nào thì những người hầu việc Chúa và toàn dân Do Thái hoàn tất việc định cư (7:73)? Theo bạn mục tiêu của việc hồi hương đã hoàn tất chưa? Tại sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn cần phải chứng bạn là một người thuộc về Chúa, bạn có thể trưng dẫn điều gì để chứng minh bạn là một người như vậy?
  2. Những phẩm chất tốt đẹp nào mà bạn có, hoặc đã thừa kế từ thế hệ trước, mà bạn muốn truyền cho thế hệ kế tiếp? Làm thế bạn có thể nhắc thế hệ kế tiếp gìn giữ và không đánh mất những phẩm chất đó?
  3. Cuộc sống của gia đình bạn đã ổn định chưa? Bên cạnh việc xử dụng tiền bạc cho gia đình và giúp Hội Thánh địa phương của mình. Bạn có dâng hiến cho công việc Chúa chung hay không? 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top