Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:4-60

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:4-60

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 7:4-60

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Dòng họ bạn có bản liệt kê các gia tộc hay không? Gia tộc nào đông nhất?  Gia tộc nào ít nhất?  Có bao nhiêu gia tộc – hay bao nhiêu người – trong dòng họ của bạn tin Chúa?

Câu Hỏi Thảo Luận                         

 1. Tình trạnh của Giê-ru-sa-lem lúc đó như thế nào (7:4)?  Nê-hê-mi được Chúa thúc giục làm gì (7:5a)?  Khi thực hiện điều này, ông tìm được vật gì (7:5b)? Nội dung của cuốn sách nói về điều gì (7:6)?  Những nhân vật lãnh đạo đã trở về trong lần hồi hương đầu tiên là ai (7:7)?
 2. Những người hồi hương lần đầu đã được liệt kê theo gia tộc (7:8-25), địa phương (7:26-38), dòng dõi thầy tế lễ (7:39-42), người Lê-vi (7:43), những ca sĩ (7:44), những người giữ cổng (7:45), những người phục vụ đền thờ (7:46-56), và con cháu của những người phục vụ vua Sa-lô-môn (7:57-59). Gia tộc đông nhất là bao nhiêu người (7:11)? Gia tộc ít nhất là bao nhiêu người (7:25)? Sau 70 năm lưu đày sống tha hương, gia tộc Pha-hát Mô-áp, vẫn còn rất đông người.  Con số đó nói lên điều gì về gia tộc này?  Số người trong gia tộc Pha-hát Mô-áp đông hơn bao nhiêu lần so với gia tộc có ít người nhất?
 3. Địa phương nào còn lại nhiều người nhất (7:38)?  Địa phương nào còn lại ít người nhất (7:28)?  Gia tộc Pha-hát Mô-áp đông hơn bao nhiêu lần so với địa phương ít người nhất?
 4. Số thầy tế lễ được liệt kê là bao nhiêu người (7:39-42)?  Số lượng người Lê-vi được liệt kê là bao nhiêu người (7:43)?  Theo bạn tại sao có quá đông thầy tế lễ nhưng có rất ít người Lê-vi?
 5. Có bao nhiêu người ca hát (7:44)?  Có bao nhiêu người giữ cổng thành (7:45)?  Có bao nhiêu gia tộc phục vụ tại đền thờ (7:46-56)?  Theo bạn, tại sao có khá nhiều gia tộc phục vụ tại đền thờ? Có bao nhiêu gia tộc đã từng phục vụ vua Sa-lô-môn (7:57-59)?  Vua Sô-lô-môn đã chết trước đó khoảng 400 năm.  Theo bạn, tại sao những gia tộc này vẫn muốn được liệt kê là những gia tộc đã từng phục vụ vua Sô-lô-môn. 

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Ký thuật trong sách Nê-hê-mi cho thấy sau 70 năm có những gia tộc còn đông người, nhưng cũng có gia tộc còn rất ít người, và rất nhiều gia tộc khác không còn người nào cho nên không được ghi vào bản danh sách này.  Theo ước tính của bạn, sau 70 năm nữa, dòng họ bạn còn bao nhiêu người tin Chúa? Sẽ tăng thêm hay giảm xuống?  Gia đình bạn cần làm gì để con số đó sẽ tiếp tục gia tăng?
 2. Bạn có biết Hội Thánh tại địa phương nào mà số tín hữu mỗi năm cứ giảm dần? Theo bạn làm thế nào để giúp Hội Thánh này gia tăng?  Bạn có biết địa phương nào vẫn chưa có một người tin Chúa?  Theo bạn, cần làm gì để truyền giáo cho nơi đó?   
 3. Theo bạn, lý do nào khiến số người Lê-vi trong bản danh sách này quá ít:
  a. Đa số những người Lê-vi đã chết trong những năm tháng lưu đày.
  b. Đa số người Lê-vi không chịu hồi hương.
  c. Có quá đông thầy tế lễ rồi, đâu cần nhiều người Lê-vi nữa.
  d. Đa số người Lê-vi đã được tấn phong thành thầy tế lễ nên không còn nhiều người Lê-vi nữa.
 4. Thông thường số tín hữu trong Hội Thánh tăng từ ba nguồn khác nhau:
  a. Sanh sản tự nhiên từ những gia đình trong Hội Thánh.
  b. Người mới tin Chúa.
  c. Tín hữu từ những nơi khác gia nhập vào Hội Thánh.
  Hiện nay trong Hội Thánh của bạn, tỷ lệ gia tăng hằng năm so với tổng số tín hữu trong Hội Thánh của mỗi nhóm đó là bao nhiêu?  Nhóm nào gia tăng nhiều nhất? Với tốc độ gia tăng hiện tại, bạn nghĩ gì về tương lai của Hội Thánh mình?  Theo bạn, Hội Thánh của bạn cần làm gì để Hội Thánh tăng trưởng nhiều hơn trong tương lai?
 5. Cuốn danh bạ mà Nê-hê-mi tìm thấy cho biết có nhiều gia tộc đã phục vụ tại đền thờ.  Tại Hội Thánh của bạn, hiện nay có bao nhiêu gia đình đã có người đi hầu việc Chúa?    

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top