Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:10-19

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:10-19

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 6:10-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị người khác ghét hay không? Những người ghét bạn đã làm gì, hay nhờ ai, để hại bạn?  Lý do nào khiến họ muốn làm mất uy tín của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận                         

  1. Nê-hê-mi đã đến gặp ai (6:10a)?  Người này khuyên Nê-hê-mi điều gì (6:10b)?  Vì sao người này gợi ý Nê-hê-mi đến đó (6:10c)?  Tại sao Nê-hê-mi biết đây là một cuộc gài bẫy tinh vi (Dân Số Ký 18:7)?  Nê-hê-mi đã trả lời như thế nào (6:11)?  Câu trả lời của Nê-hê-mi cho thấy điều gì?
  2. Nê-hê-mi đã nhận định gì về Sê-ma-gia (6:12a)?  Động lực nào khiến Sê-ma-gia hành động như vậy (6:12b)? Mục tiêu của kế hoạch đó là gì (6:13)?  Ai là những người đang chống Nê-hê-mi (6:14)?  Nê-hê-mi đã làm gì với họ (6:14)?
  3. Khi nào thì việc xây dựng vách thành được hoàn tất (6:15a)?  Công trình đã được thực hiện trong bao lâu (6:15b)?  Cảm xúc của những người ngoại quốc như thế nào (6:16a)? Họ nhận biết điều gì (6:16b)? Tại sao?
  4. Bên cạnh những người đã được nhắc đến trong (6:10-14), ai đang hiệp tác với những kẻ thù của dân Do Thái để chống lại Nê-hê-mi (6:17)?  Tại sao những người này hiệp tác với những kẻ thù của người Do Thái (6:18)?  Họ đã làm gì (6:19a) và Tô-bi-gia đã làm gì (6:19b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong khi có rất nhiều người cộng tác với Nê-hê-mi để hướng dẫn dân chúng lo công việc Chúa (8:4, 8:7), phân đoạn Kinh Thánh này cũng nhắc đến nhiều lãnh đạo đã hợp tác với kẻ thù để ngăn trở công việc Chúa.  Trường hợp tương tự có thể xảy ra ngày nay hay không?  Bạn học được gì nơi Nê-hê-mi trong cách đối xử với những người như vậy?
  2. Nhờ hiểu biết Lời Chúa, Nê-hê-mi đã thoát khỏi những âm mưu của kẻ thù.  Việc hiểu biết Lời Chúa đã giúp ích như thế nào trong đời sống của bạn?
  3. Nê-hê-mi và dân Do Thái đã hoàn tất việc xây lại thành Jerusalem trong một thời gian kỷ lục, khiến ai biết chuyện này đều kinh ngạc.  Có bao giờ bạn kinh nghiệm những việc phi thường mà Chúa đã cho phép xảy ra cho bạn hay không? Những người chung quanh đã có những cảm nghĩ gì về chuyện này?  Họ tôn ngợi Chúa hay chỉ nói về bạn?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top