Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:1-9

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:1-9

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 6:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị người khác bịa chuyện không tốt về mình hay không? Nếu có, theo bạn tại sao người đó lại làm như vậy? Bạn phản ứng như thế nào trước những sự bịa đặt như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những kẻ thù của người Do Thái nghe tin gì về diễn tiến tu sửa vách thành (6:1a)? Thực tế là gì (6:1b)?  Họ đã làm gì (6:2a)?  Thực chất của đề nghị này là gì (6:2b)?       
  2. Nê-hê-mi đã trả lời như thế nào (6:3)? Xin phân tích sự khôn khéo nào trong cách trả lời như vậy? Nê-hê-mi đã lập lại cách trả lời này bao nhiêu lần (6:4)?  Tại sao?
  3. Không hãm hại được phần thể xác, những kẻ thù của người Do Thái làm gì để tấn công về mặc tinh thần (6:5)? Có gì khác biệt so với bốn lần mời trước đó (6:5)?  Theo bạn, bức thư không niêm phong được sử dụng với mục đích gì?
  4. Nội dung bức thư nhắc đến tin đồn nào (6:6a)? Ai xác nhận điều đó (6:6b)? Xin cho biết ba dữ kiện mang tính nguy hiểm về mặt chính trị được nhắc đến trong bức thư là gì (6:6c-7)? San-ba-lát gợi ý Nê-hê-mi nên làm gì (6:7b)?
  5. Nê-hê-mi đã trả lời như thế nào về những điều nhắc đến trong nội dung của bức thư (6:8a)? Ông khẳng định những điều đó đến từ đâu (6:8b)? Theo bạn, những người cùng làm việc với Nê-hê-mi, nếu có dịp đọc bức thư sẽ có thái độ nào? Nê-hê-mi nói rõ mục đích của bức thư là gì (6:9a)?  Và ông đã thưa với Chúa điều gì (6:9b)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu tấm lòng bạn giống như bức tường thành Jerusalem chưa sửa xong – vẫn còn vài lỗ hổng. Theo bạn, nếu những người ghét bạn muốn tấn công những khuyết điểm này, họ sẽ nói những điều gì?
  2. Nê-hê-mi đã mạnh mẽ trả lời khi bị vu khống. Theo bạn, tại sao Nê-hê-mi hành động như vậy? Bạn làm gì khi bị vu khống?  Theo bạn, khi nào thì nên trả lời trước những lời nói sai sự thật về mình, và khi nào thì cần yên lặng? 
  3. Nê-hê-mi cho biết ông không thể nào bỏ dỡ công việc trọng đại để gặp gỡ và trao đổi những chuyện vu vơ. Bạn có sẵn sàng rời bỏ những thì giờ cho những việc vu vơ để chú tâm thực hiện những việc quan trọng cho Chúa hay không? 
  4. Trong cuộc sống, làm thế nào bạn phân biệt điều gì là thật và điều gì là giả. Trong bước đường theo Chúa, làm thế nào bạn phân biệt đâu là ý Chúa và đâu là ý người?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top