Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Nê-hê-mi 5:14-19

Cùng Học Kinh Thánh – Nê-hê-mi 5:14-19

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 5:14-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn làm một công việc gì cho ai đó mà không nhận tiền lương hay không? Nếu có, lý do hay động lực nào khiến bạn làm như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nê-hê-mi làm tổng trấn Giu-đa bao lâu (5:14a)? Vì sao ông và những người thân cận của mình không nhận lương bổng khi làm việc (5:15b)? Những tổng trấn tiền nhiệm và nhân viên của họ đã làm gì (15:b)?  
  2. Thay vì chú tâm vào kiếm lợi riêng, Nê-hê-mi đã làm gì (5:16a)? Những người thân cận của ông làm gì (5:16b)? Tại sao họ không đầu tư vào địa ốc (5:16c)?   
  3. Chẳng những không nhận lương, nhưng Nê-hê-mi còn làm gì (5:17)? Số lượng lương thực mỗi ngày là bao nhiêu (5:18a)? Trong 12 năm là bao nhiêu? Theo bạn làm thế nào Nê-hê-mi có thể có được tất cả những điều đó?  Một lý do khác khiến Nê-hê-mi không đòi hỏi lợi tức từ dân chúng là gì (5:18b)?
  4. Nê-hê-mi đã thưa với Chúa điều gì (5:19)? Nếu Nê-hê-mi có làm một điều gì không chính đáng, lời cầu nguyện này sẽ đem đến điều gì cho ông? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nê-hê-mi làm việc 12 năm mà không nhận lương có lẽ vì ông có thể tự trang trải những nhu cầu của mình. Nếu Chúa cho bạn được sung túc, bạn có sẵn sàng dùng thì giờ, khả năng, và tài sản của mình cho công việc của Chúa hay không?
  2. Nê-hê-mi không nhận lương, những người thân của ông không nhận lương. Nê-hê-mi không lợi dụng chức vụ để đầu tư, những người thân của ông không dựa thế đầu tư.  Nê-hê-mi chú tâm làm công việc mà Chúa đã giao, những thuộc hạ của ông chăm chú làm công việc.  Đức tin, thể hiện qua hành động, của bạn ảnh hưởng như thế nào với những người trong gia đình, hay những nhân viên cùng làm việc với bạn?
  3. Nê-hê-mi không ngại xin Chúa ban ơn cho ông vì những việc ông đã làm cho những người khác.  Có gì ngăn trở bạn cầu xin với Chúa ban phước cho bạn như vậy hay không?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top