Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:6-13

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:6-13

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 5:6-13

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn ưu tư về danh dự của quốc gia, của dân tộc, của gia đình hay không? Chuyện đáng tiếc nào đã xảy ra? Vấn đề đã được giải quyết như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận                         

 1. Nê-hê-mi đã phản ứng như thế nào khi biết sự thật này (5:6)?   Ông đã làm gì (5:7a)?  Ông chất vấn những người lãnh đạo Do Thái điều gì (5:7b)? Lời Chúa dạy như thế nào về vấn đề này (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:25; Lê-vi Ký 25:37; Phục Truyền 23:19)? Để giải quyết vấn đề, Nê-hê-mi đã làm gì (5:7c)?
 2. Nê-hê-mi phân tích ảnh hưởng tai hại về hành động tham lam của những lãnh đạo Do Thái như thế nào (5:8)? Ai là người cố gắng chuộc dân Do Thái trở về (5:8a)? Ai là người lại đem bán dân Do Thái một lần nữa (5:8b)?  Bán cho ai (5:8c)? Phản ứng của những lãnh đạo Do Thái như thế nào khi nghe điều này (5:8d)? Tại sao?     
 3. Nê-hê-mi đã khẳng định điều gì (5:9a)? Điều đúng mà họ nên làm là gì (5:9b)? Nê-hê-mi cho biết ông đã làm gì trong hoàn cảnh tương tự (5:10a)?  Điều mà ông và gia đình ông không làm là gì (5:10b)? Ông truyền cho họ làm hai điều gì (5:11)? 
 4. Những lãnh đạo Do Thái đã hứa điều gì (5:12a)?  Nê-hê-mi đã bắt họ làm gì (5:12b)?  Tại sao ông muốn họ không chỉ cam kết với ông mà phải cam kết với Chúa?  Nê-hê-mi nhấn mạnh hình phạt nào cho những người bội tín (5:13a)?  Phản ứng của dân chúng như thế nào khi vấn đề được giải quyết (5:13b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong quá khứ, gia đình và Hội Thánh của bạn có sự xung đột hay không? Vấn đề có được giải quyết trên những căn bản mà Nê-hê-mi đã thực hiện hay không?
  1. Vì tình yêu thương (5:7).
  2. Vì vâng theo lời của Chúa dạy (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:25; Lê-vi Ký 25:37; Phục Truyền 23:19). 
  3. Vì mục đích của Chúa cho Hội Thánh, hoặc cho gia đình của mình (5:8).
  4. Vì ảnh hưởng của Hội Thánh, hoặc của gia đình, trên những người chưa tin Chúa (5:9).
  5. Vì trách nhiệm nêu gương (5:10-12).
  6. Vì kính sợ sự công chính và đoán phạt của Chúa (5:13)
 2. Có bao giờ bạn phải trả giá cho niềm tin của mình hay không? Đời sống của Nê-hê-mi cho thấy lòng yêu kính Chúa và tình yêu thương anh em có thể đưa đến việc hy sinh một số lợi ích cá nhân.  Những điều nào bạn sẵn lòng hy sinh để công việc Chúa được tiến triển?    
 3. Chúa đã đổ huyết ra để cứu những tội nhân. Trong khi những anh chị em khác đang nỗ lực để đem những người chưa tin về với Chúa.  Có bao giờ bạn đã làm một điều gì đó, khiến những người này phải lìa bỏ Ngài hay không?  

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top