Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 5:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gặp cảnh túng thiếu phải vay mượn hay không? Bạn đã vay mượn của ai? Người cho bạn vay có đặt điều kiện gì trong hoàn cảnh đó hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chuyện gì đã xảy ra trong cộng đồng của người Do Thái vào lúc đó (5:1)? Nhóm người thứ nhất cho biết nhu cầu cần thiết của họ là gì (5:2)? Tại sao?
  2. Nhóm thứ hai đang ở trong hoàn cảnh nào (5:3)? Tại sao họ làm như vậy?
  3. Nhóm người thứ ba cho biết nan đề của họ là gì (5:4)? Nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng này (9:35-37)?
  4. Những đồng hương Do Thái giàu có và quyền lực đã làm gì với ba nhóm người này (5:5)? Hệ quả của việc họ làm là gì? Những người nghèo cảm thấy họ như thế nào (5:5)? Theo bạn, tại sao họ nêu những vấn đề này với Nê-hê-mi? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn đối diện với hoàn cảnh gia đình không có thức ăn, mà tiền cũng không có hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?
  2. Có bao giờ bạn dư thừa thức ăn và tiền bạc cũng đầy đủ hay không? Bạn làm gì với những sự sung túc mà Chúa ban cho bạn?
  3. Có bao giờ bạn nghe những lời cầu cứu của những người bị bóc lột trong hoàn cảnh khốn cùng của họ hay không? Bạn làm gì khi nghe lời kêu cầu đó?
  4. Có bao giờ bạn lợi dụng hoàn cảnh khốn cùng của một ai đó để trục lợi hay không? Lời Chúa trong bài học này nhắc bạn điều gì?
  5. Có bao giờ vì tội lỗi của bạn, đã đưa bạn và những người thân yêu của mình vào hoàn cảnh khốn cùng hay không (9:35-37)? Bạn cần làm gì trong hoàn cảnh đó (9:32-33; 38). 

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top