Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4:7-15

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4:7-15

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 4:7-15

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi gặp nghịch cảnh, bạn làm gì?  Điều gì đã giúp bạn vượt qua, hay điều gì đã khiến bạn thất bại?

Câu Hỏi Thảo Luận                         

 1. Phản ứng của San-ba-lát, của Tô-bi-gia, của người Ả-rập, của người Am-môn như thế nào khi thấy người Do Thái không ngã lòng, nhưng việc xây thành Giê-ru-sa-lem vẫn tiếp diễn (4:7)?  Thất bại trong chiến tranh tâm lý, các kẻ thù của người Do Thái đã quyết định làm gì (4:8)?
 2. Để đối phó với âm mưu đó, trước tiên người Do Thái làm gì (4:9a)? Bên cạnh đó họ làm gì (4:9b)? Bạn học được điều gì trong cách đối diện với khó khăn của người Do Thái?  Phản ứng của một số người Do Thái như thế nào trong hoàn cảnh này (4:10)?  Xin xem thêm Dân Số Ký 13:1-33 và cho biết nếu người Do Thái bỏ cuộc vào lúc này biết chuyện gì sẽ xảy ra?
 3. Thêm vào đó, các kẻ thù của người Do Thái còn dự định làm gì nữa (4:11)?  Tuy nhiên điều gì đã xảy ra (4:12)?  Nê-hê-mi quyết định làm gì trước những thông tin đó (4:13)?  Nê-hê-mi nhấn mạnh hai điều nảo để khích lệ người Do Thái (4:14)?  Kết quả thế nào (4:15)?  Xin cho biết những yếu tố nào đã dẫn đến kết quả này (4:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Điều nào gây khó khăn nhiều hơn cho bạn:  Sự tấn công từ bên ngoài (4:6-7), hay nỗi sợ hãi từ bên trong (4:10; Dân Số Ký 13:1-33)?  Tại sao?
 2. Khi đối diện với những nghịch cảnh và khó khăn, điều gì khiến bạn ngã lòng (4:10) và điều gì giúp bạn đứng vững (4:14)?
 3. Theo bạn, yếu tố nào cần thiết để đem đến sự thành công:
  a. Sự giúp đỡ từ người khác.
  b. Sự phấn đầu từ chính minh.
  c. Sự giúp đỡ từ nơi Chúa.
  Xem thêm Thi Thiên 127:1 và cho biết điều nào là yếu tố quyết định.

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top