Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 4:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị nhiều người chọc phá hay không? Bạn cảm thấy thế nào khi nghe những lời chọc phá đó? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi biết người Do Thái xây lại thành Giê-ru-sa-lem, phản ứng của San-ba-lát như thế nào (4:1a)?  Ông đã làm gì (4:1b)?  Năm câu hỏi mà San-ba-lát nêu lên trong (4:2) thể hiện suy nghĩ của ông như thế nào về sức lực, về khả năng, về mục đích, về sự kiên trì, và về những trở ngại của người Do Thái? San-ba-lát đã nêu lên những điều đó với mục đích gì? Thêm vào đó, Tô-bi-gia đã nhận định như thế nào về công trình mà người Do Thái đang xây dựng (4:3)?
  2. Nê-hê-mi đã làm gì trước những lời chế giễu đó (4:4a)? Ông cầu mong những kẻ thù của người Do Thái kinh nghiệm điều gì (4:4b)? Và ông xin Chúa làm gì cho họ (4:5)? Bạn nghĩ gì về lời cầu nguyện của Nê-hê-mi?  Tại sao ông lại cầu nguyện như vậy?
  3. Đối diện với sự sỉ nhục của kẻ thù, người Do Thái đã để tâm vào điều gì (4:6b)? Họ đã làm gì và kết quả thế nào (4:6a)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi bạn bị nhạo báng hay bị chế giễu, bạn cảm thấy thế nào? Những điều đó khiến bạn nản lòng và chùng xuống, hay biến thành ý chí và sức mạnh, giúp bạn vươn lên?
  2. Điều nào gây khó khăn nhiều hơn cho bạn: Sự chỉ trích từ bên ngoài, hay nỗi sợ hãi từ bên trong?  Tại sao?
  3. Theo bạn, đâu là ranh giới giữa những lời nói đùa mang tính trêu chọc và những lời châm biếm ác ý? Theo bạn, người tin Chúa nên, hay không nên, dùng những lời mạnh mẽ với những người chống đối mình?  Tại sao? 

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top