Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 3:6-12

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 3:6-12

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 3:6-12

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn được kêu gọi để góp phần làm một điều gì đó cho gia đình, cho Hội Thánh, hoặc cho cộng đồng hay không?  Ai hay điều gì là yếu tố khiến bạn quyết định tham gia hay không tham gia? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Giê-giô-đa và Mê-su-lam làm gì (3:6)?  Công dụng của then và chốt là gì? Cổng thành dùng để làm gì? Nếu cổng thành không dính vào tường thành thì có công dụng gì? Khi nào cổng thành cần được mở  và khi nào nên đóng?  Nên mở cửa cho ai và đóng với ai?  Tại sao?
 2. Người Ga-ba-ôn là ai (Giô-suê 9:1-27)?  Họ đã đến với người Do Thái từ lúc người Do Thái vừa dựng nước và gần 800 năm sau họ vẫn tiếp tục cộng tác với người Do Thái để xây lại Jerusalem (3:7a), hành động này nói lên điều gì về những người này? Theo bạn, tại sao người Ga-ba-ôn không lợi dụng lúc người Do Thái bị mất nước để sống độc lập và tự do? 
 3. Theo bạn điều gì đã khiến người Mích-ba ở phía bên kia sông đến xây lại vách thành Jerusalem (3:7b)?  Theo bạn tại sao Giê-đa-gia nhận tu sửa vách thành đối ngang nhà mình (3:10)?  Bạn học được điều gì về hai nhóm người này?        
 4. Công việc của thợ vàng và thợ hòa hương là gì (3:8)? Họ tiêu biểu cho thành phần nào trong xã hội?  Công việc xây thành có thích hợp với họ không?  Theo bạn, điều gì khiến họ góp phần trong việc xây lại thành Jerusalem (3:8, 3:31-32)?
 5. Manh-ki-gia và Ha-súp sửa điều gì (3:11)?  Công dụng của nơi đó là gì?  Nếu nơi đó vẫn bị hư thì điều gì có thể xảy ra?
 6. Rê-pha-gia (3:9) và Sa-lum (3:12a) là ai?  Chức vụ của họ nói lên điều gì?  Theo bạn, tại sao những người này lại trực tiếp xây vách thành?  Cùng làm việc với Sa-lum là những ai (3:12b)?  Bạn học được điều gì về những cô gái này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có những cánh “cửa cũ” nào trong gia đình hay Hội Thánh của bạn đang ở trong tình trạng cần phải được tu chỉnh.  Bạn, hay Hội Thánh của bạn, cần làm gì để sửa lại những điều đó?
 2. Nếu so sánh với cổng thành Jerusalem, tình trạng thuộc linh của gia đình bạn, hoặc Hội Thánh của bạn, như thế nào:
  1. Không có cửa hoặc cửa bị sập: Bỏ ngõ, hoang tàn, bất cứ ai hoặc vật gì cũng có thể ra vào tự do.
  2. Cửa luôn luôn đóng: Lo ngại người từ bên ngoài vào, hay sợ người từ bên trong bước ra.
  3. Cửa luôn luôn mở: Mở cho bất cứ ai, bất kỳ lúc nào, bất chấp ích lợi hay nguy hiểm.
  4. Cửa mở hoặc đóng khi cần thiết: Mở và đóng đúng lúc, đúng người, đúng việc.   
 3. Ai là những người giữ vai trò “then”, “chốt”, “bản lề” trong Hội Thánh của bạn?
  1. “Then”: Những người có thể giữ hoặc tháo gỡ tình trạng cố định.
  2. “Chốt”: Những người có thể giữ và kết nối những bộ phận rời rạc với nhau;
  3. “Bản lề”: Những người có thể giúp các bộ phận chuyển động độc lập nhưng vẫn giữ sự gắn bó với nhau.    
 4. Có rất nhiều người trong phân đoạn Kinh Thánh này mà hoàn cảnh, chuyên môn, hoặc địa vị của họ dường như không thích hợp cho việc lao động nặng nề. Dầu vậy họ đã đích thân góp phần vào việc xây dựng lại vách thành Jerusalem.  Theo bạn điều gì đã thúc đẩy họ làm điều đó?  Nếu bạn là Sa-lum (3:12), bằng cách nào bạn khích lệ những con gái của mình – hoặc những người thân yêu của mình – cùng góp phần hầu việc Chúa với mình?

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top