Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 2:1-8

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 2:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Nê-hê-mi 2:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi cần quyết định thực hiện một việc quan trọng, bạn làm gì? Bạn suy nghĩ hay chuẩn bị trong bao lâu? Bạn dự tính cần phải làm gì để thực hiện?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Câu chuyện này xảy ra vào thời gian nào (2:1a)? Trong hoàn cảnh nào (2:1b)? Nê-hê-mi đã làm gì (2:1c)? Tâm trạng của ông vào lúc đó như thế nào (2:1d)? Xin xem thêm lịch Do Thái, và cho biết đã bao lâu từ lúc Nê-hê-mi nhận được tin tức về quê hương (1:1) cho đến khi chuyện này xảy ra (2:1)?  Điều đó cho thấy gì về tấm lòng của Nê-hê-mi? Về thời gian cầu nguyện chuẩn bị của ông?  
 2. Nhà vua đã hỏi Nê-hê-mi điều gì (2:2a)? Câu nói đó cho thấy điều gì trong mối quan hệ giữa Nê-hê-mi và vua Ạt-ta-xec-xe? Cảm giác của Nê-hê-mi lúc đó là gì (2:2b)? Ông đã trả lời như thế nào (2:3)?
 3. Nhà vua đã đáp lại ra sao (2:4a)? Nê-hê-mi đã làm gì trong hoàn cảnh đó (1:4b)?  Tại sao?  Sau đó, Nê-hê-mi đã trả lời như thế nào (1:5)?  Trong lời thỉnh cầu, Nê-hê-mi đã nêu hai giả định nào?  Ông đã xin nghỉ phép để xây thành, hay xin vua cử ông đi xây thành? 
 4. Nhà vua đã hỏi Nê-hê-mi hai điều gì (2:6a)? Điều đó cho thấy điều gì về thái độ của nhà vua? Nê-hê-mi đã trả lời như thế nào (2:6b)? Bên cạnh những phẩm chất như thái độ quan tâm, tấm lòng nhạy cảm, đức tin và sự nhiệt thành trong sự cầu nguyện, câu trả lời cho thấy Nê-hê-mi còn có những phẩm chất nào nữa?
 5. Nê-hê-mi đã cầu xin thêm điều gì (2:7a)? Tại sao điều này là quan trọng (2:7b)? Nê-hê-mi tiếp tục xin thêm điều gì (2:8a)?  Với mục đích gì (2:8b)? 
 6. Nê-hê-mi đã nói rõ kết quả của việc thỉnh cầu đến từ đâu (2:8c)? Điều này liên hệ như thế nào đến việc cầu nguyện trong (1:5-11) và (2:4b)? Nê-hê-mi hiểu rõ điều gì (Châm Ngôn 21:1)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Theo bạn, mối quan hệ giữa vua Ạt-ta-xec-xe và Nê-hê-mi như thế nào?
  – Bình thường giữa chủ tớ với nhau.
  – Chủ tớ nhưng không thoải mái.
  – Thù địch.
  – Hiểu biết, tin cậy, và tôn trọng lẫn nhau.
 2. Vua Ạt-ta-xec-xe nhạy cảm nhận biết Nê-hê-mi có vấn đề, và ông muốn làm một điều gì đó để giúp Nê-hê-mi. Bạn có cảm nhận những bất thường – hoặc nhu cầu – của những người gần gũi mình hay không? Điều gì giúp bạn nhận biết – hay không nhận biết – điều đó?
 3. Theo bạn, lý do khiến lời yêu cầu của Nê-hê-mi được chấp thuận là vì:
  – Lúc đó, nhà vua đang vui.
  – Nê-hê-mi luôn chứng tỏ là một người phục vụ trung thành.
  – Nhà vua tin cậy Nê-hê-mi trong kế hoạch này.
  – Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của Nê-hê-mi.
  4. Một trong những yếu tố khiến Nê-hê-mi trở thành một nhà lãnh đạo thành công bởi vì ông thận trọng và khéo léo trong lời nói. Xin cho biết điều đó đã thể hiện như thế nào qua lời Nê-hê-mi nói với người thân yêu, với Đức Chúa Trời, và với nhà vua (1:1-2:8). Bạn học được gì qua điều này? 

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top