Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Nearer My God to Thee

Nearer My God to Thee

Tựa đề:  Nearer My God to Thee
Lời: Sarah Flower Adams
Nhạc: Lowell Mason
Trình bày: André Rieu và dàn nhạc
Địa điểm: Maastritch, Áo (2009)

Lời Việt

Càng Gần Chúa Hơn

Chúa ôi, cho con càng gần, gần nơi Chúa hơn;
Dẫu phải mang cây thập tự, càng gần Chúa hơn;
Trong lúc đau thương sầu u, con vẫn luôn xin Giê-xu;
Chúa ôi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa hơn.

Dẫu khi kim ô lặn rồi, lạc nơi hiểm nguy;
Đá thiêng con kê đầu nằm, hồi trời tối tăm;
Trong giấc chiêm bao nguyện mong, mong Chúa cho nương bên lòng;
Chúa ôi cho con gần Ngài, càng gần Chúa hơn.

Ước nơi đây thông tận trời, một thang kết liên;
Xuống lên trên thang rạng ngời, nhiều vị sứ thiêng;
Đem phước yêu thương từ nay, ban xuống cho con mọi ngày;
Chúa ôi cho con gần Ngài, càng gần Chúa hơn.

Tỉnh giấc con ca ngợi Ngài, dội vang bốn bên,
Thoát ly ưu tư buồn rầu, lập một Bê-tên;
Khi đối phương gây họa tai, cương quyết nương thân nơi Ngài;
Chúa ôi cho con gần Ngài, càng gần Chúa hơn.

Đến lúc con bay về trời, thật khoan khoái thay;
Bỏ xa trăng, sao, mặt trời, vùn vụt lướt bay;
Con vẫn hoan ca dậy vang, xin Chúa đem con được gần;
Chúa ôi cho con gần Ngài, càng gần Chúa hơn.

Thánh Ca HTTLVN – Hiệu Đính

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top