Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Near The Cross

Near The Cross

Tựa đề: Gần Thập Tự Hơn (Jesus, Keep Me Near the Cross)
Lời Anh ngữ: Fanny J. Crosby (1820-1915)
Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Nhạc: William Howard Doane  (1832-1915)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 193
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam – Bài số 217

Jesus, Keep Me Near the Cross

1 Jesus, keep me near the cross;
there a precious fountain,
free to all, a healing stream,
flows from Calvary’s mountain.

Refrain:
In the cross, in the cross,
be my glory ever,
till my raptured soul shall find
rest beyond the river.

2 Near the cross, a trembling soul,
love and mercy found me;
there the bright and morning star
sheds its beams around me.

3 Near the cross! O Lamb of God,
bring its scenes before me;
help me walk from day to day
with its shadow o’er me.

4 Near the cross I’ll watch and wait,
hoping, trusting ever,
till I reach the golden strand
just beyond the river.

Gần Thập Tự Hơn

1. Giê-xu giữ con gần thập tự.
Gần hông tuôn suối huyết ra.
Lưu xuất nơi Gô-gô-tha.
Nghìn thu công hiệu chẳng ngoa.

Điệp Khúc:
Thập giá Chúa!  Thập giá Chúa!
Vinh hiển tôi muôn muôn đời.
Cho đến qua bên kia bờ rồi.
Ngày đêm hoan lạc thảnh thơi.

2. Con đứng bên thập tự sợ sệt.
Tình yêu thương Chúa phủ con.
Kìa! Ánh sáng sao mai rực trời.
Lòa vinh quang cùng khắp nơi.

3. Xin nhắc trong tâm linh nầy hoài.
Về thập tự của Chúa con.
Đưa dẫn con suốt đêm luôn ngày
Hằng bươn theo mục đích thôi.

4. Con đứng bên thập tự nhẹ nhàng.
Hằng trông mong Chúa tái lâm.
Nghinh tiếp con bước lên bờ vàng.
Lìa xa nơi trần tối tăm.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top