Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

Tựa đề: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu
Kinh Thánh: II Sử Ký 7:14
Nhạc và Lời:  Thu Vân
Trình bày:  Thu Vân
CD: Thu Vân – Tâm Tình và Tiếng Hát
Used with permission from Thu Vân Productions

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

1. Quỳ bên Cha, khẩn xin Chúa ôi xót thương dân Việt,
còn bao nhiêu linh hồn hư mất.
Cùng hướng lên trên trời cao,
lòng tan vỡ đổ ra trước Ngài.
Lạy Chúa cúi xin Ngài thứ tha dân tộc con
Xin lắng nghe con cầu,
Nguyện Thần Linh Chúa thăm viếng dân Việt.
Giờ bên Cha, cùng nhau nắm nơi Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

2. Giờ đây con kính cung trước nhan thánh uy nghiêm Ngài,
Lạy Cha yêu trên trời thương xót.
Ngài thấu rõ trong lòng con, bao gian ác ô nhơ lỗi lầm,
Nguyện Chúa tẩy thanh bằng huyết Chiên Con đồi xưa.
Con đến bên chân Ngài, nhờ lòng thương xót của Đấng nhân từ.
Lòng thành tâm, con kêu khẩn qua Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

3. Lòng khao khát, ước ao hứa ngôn Chúa trên dân Ngài,
thành toàn trên đất Việt yêu dấu.
Cầu Chúa giang tay Ngài ra,
làm đường cái trong đồng vắng hạn,
Ngài khởi tuôn những dòng nước trong sa mạc khô.
Xin Thánh Linh năng quyền,
tạo dựng điều mới trong chỗ hoang tàn.
Giờ bên Cha, lòng tin chắc nơi Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

(Coda)
Cha ơi xin lắng nghe, bao nhiêu lời khẩn cầu,
xin Cha yêu đoái thương dân tộc con.
Cha ơi xin lắng nghe, lời nguyện cầu thiết tha trong lòng.
Xin Cha yêu đoái thương dân tộc con.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
June 10, 2012

 

Prayer

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top