Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Nguyên tác: Lắng Nghe Tiếng Chúa
Sáng tác: Nguyễn Duy
Trình bày: Tâm Đoan

Lắng Nghe Tiếng Chúa
1. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa
Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?
Điệp khúc:
Lời Ngài là sức sống của con
Lời Ngài là ánh sáng đời con
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời
Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền rao cho thế giới
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con
Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời, và truyền rao chân lý
Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai.
3. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau
Xin cho con biết cất lên trả lời, và vâng theo ý Chúa
Xin cho con biết thực hành ngàn đời Lời Chúa đã truyền ban.

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top