Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Sứ Điệp: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang
Cựu Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top