Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

hoadao_01

Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 3:8-18
Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang
Sứ điệp: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

8. Thưa anh chị em yêu dấu, xin đừng quên điều nầy: đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm, và một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn. 10. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày ấy, các từng trời sẽ biến mất sau một tiếng nổ kinh hoàng; các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy; đất và mọi công trình trên đất sẽ bị thiêu hủy.

11. Vì mọi vật sẽ bị tiêu diệt như thế, nên anh chị em phải ăn ở sao cho thánh khiết và thể hiện sự tin kính vẹn toàn, 12. trong khi chờ đợi và trông mong ngày của Ðức Chúa Trời mau đến. Ðó là ngày các từng trời sẽ bị tiêu tan vì lửa đốt, các nguyên tố sẽ bị sức nóng cực mạnh làm tan chảy. 13. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới và đất mới, là nơi sự công chính ngự trị.

14. Vậy thưa anh chị em yêu dấu, trong khi chờ đợi những điều ấy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để Ngài thấy anh chị em sống hòa bình, không hoen ố và không tì vết.

15. Hãy nhớ rằng Chúa chúng ta kiên nhẫn vì Ngài muốn mọi người có cơ hội tin nhận để hưởng ơn cứu rỗi, và đó cũng là điều Phao-lô, anh em yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh chị em theo sự khôn ngoan đã ban cho anh ấy.

16. Anh ấy đã nói về những điều đó trong tất cả các bức thư của mình. Trong các bức thư ấy có những điều khó hiểu, mà những kẻ thiếu kiến thức và không vững vàng đã bẻ cong ý nghĩa, như họ đã từng làm đối với những chỗ khác trong Kinh Thánh, khiến họ phải chuốc lấy diệt vong.

17. Vậy thưa anh chị em yêu dấu, vì anh chị em đã biết trước, nên hãy thận trọng, kẻo bị những kẻ xấu lôi kéo theo những sai lầm của họ, làm anh chị em mất đi sự vững chắc của mình chăng. 18. Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự am hiểu Chúa và Ðấng Giải Cứu chúng ta, Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng. A-men.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top