Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 4

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 4

Tựa đề: Giô-na – Chương 4
Kinh Thánh: Giô-na 4:1-11
Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Lời Ban Biên Tập TVTL:

Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sách ký thuật lại những câu chuyện liên quan đến Giô-na một tiên tri của người Do Thái sống vào thế kỷ thứ 8 T.C.  Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của vương quốc Assyria, là quốc gia thù địch với người Do Thái, để truyền sứ điệp của Chúa cho dân chúng và vua của nước này. 

Giô-na không muốn vâng lời Đức Chúa Trời nên xuống tàu lánh đi nơi khác. Trên đường Giô-na chạy trốn, Chúa khiến bão tố xảy ra. Giô-na bị quăng xuống biển, bị cá nuốt và được cứu.  Sau đó, Giô-na miễn cưỡng vâng theo mạng lệnh của Chúa đến truyền giảng tại Ni-ni-ve.

Sau khi lắng nghe sứ điệp của Chúa, vua và dân chúng tại Ni-ni-ve ăn năn về những tội lỗi của họ và cầu xin Đức Chúa Trời khoan dung.  Đức Chúa Trời thấy lòng ăn năn chân thành của vua và dân cư tại Ni-ni-ve nên tha thứ.  Ngài ngưng không giáng  phạt trên quốc gia Asyria và thành Ni-ni-ve.  Tiên tri Giô-na tức giận Đức Chúa Trời vì Ngài không hủy diệt dân Ni-ni-ve như lời Ngài truyền cho ông loan báo.  Sau đó, Đức Chúa Trời đã giải thích cho Giô-na vì sao Ngài quyết định như vậy.

Sách Giô-na mô tả uy quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên thế giới mà Ngài đã sáng tạo.  Tuy nhiên, hình ảnh rõ nét vượt trên tất cả uy quyền đó là tình yêu và lòng nhân từ vô biên của Đức Chúa Trời.    

Sách Giô-na gồm bốn chương.  Mời bạn lắng nghe loạt bài giảng về sách Giô-na, gồm bốn bài do Mục sư Nguyễn Bá Quang trình bày. Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến trong bốn Chúa Nhật liên tiếp.     

Xin nhấn vào tựa đề Giô-na – Chương 4 để nghe bài giảng trong tuần này.
Bạn có thể nhấn vào chữ Bài Giảng ở góc trái bên trên của website, hoặc http://www.thuvientinlanh.org/bai-giang, để nghe những bài giảng đã giới thiệu trong những tuần trước (BBT)

Garden

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top