Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh

Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh

Sứ điệp: Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Ê-phê-sô 3:14-21

Bản Dịch Việt Ngữ

14. Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha 15. – là Đấng mà mỗi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh – 16. cầu xin Ngài ban cho anh em quyền năng theo sự phong phú của vinh quang Ngài để con người bên trong được mạnh mẽ bởi Thánh Linh của Ngài; 17. và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em để anh em được đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, 18. để anh em có thể thấu hiểu cùng với tất cả các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu, 19. và biết được tình yêu của Đấng Christ là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đổ đầy tất cả sự trọn thành của Đức Chúa Trời.

20. Nguyện Đấng có thể làm mọi điều vượt hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta, 21. nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Bản Dịch 1925

14. Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15. bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16. tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17. đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18. để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19. và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 20. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, 21. nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top