Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

DSC_0153
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:8
Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang
Sứ điệp: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8)

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top