Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đi Qua Đồng Vắng

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đi Qua Đồng Vắng

Tựa đề: Đi Qua Đồng Vắng
Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:20-21

Mục sư Nguyễn Bá Quang
Cựu Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:20-21

20. Vả, chúng đi khỏi Su-cốt, đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đầu đồng vắng. 21. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. 22. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy.

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top