Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Dầu Tôi Phải Chết Cùng Thầy

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Dầu Tôi Phải Chết Cùng Thầy

Sứ điệp: Dầu Tôi Phải Chết Cùng Thầy
Kinh  Thánh:
Mác 14:26-31, 66-72
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang
Chúa Nhật 17/3/1991
Tài liệu lưu trữ Thư Viện Tin Lành

Kinh  Thánh: Mác 14:26-31, 66-72

26. Sau khi hát thánh ca, họ đi ra để đến núi Ô-liu.

27. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Tất cả các ngươi sẽ lìa xa; vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác. 28. Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.”

29. Phi-e-rơ nói với Ngài: “Dù cho tất cả lìa xa, nhưng không phải con.”

30. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Thật vậy, Ta nói cho con – với chính con – hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.”

31. Nhưng ông quả quyết nói rằng: “Nếu cần cho con cùng chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy.”

Tất cả đều nói như vậy.

66. Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những tớ gái của vị thượng tế đến, 67. nhìn thấy Phi-e-rơ đang sưởi, thì nhìn vào ông, và nói: “Ông cũng đã ở với Jesus, người Na-xa-rét.” 68. Nhưng ông chối rằng: “Tôi không biết, và cũng không hiểu cô nói gì.” Rồi ông bỏ đi ra sân trước; thì gà gáy.

69. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: “Người nầy cũng thuộc về bọn chúng.” 70. Nhưng ông lại chối một lần nữa.

Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với Phi-e-rơ: “Chắc chắn ngươi cũng thuộc về bọn chúng, bởi vì ngươi là người Ga-li-lê.” 71. Nhưng ông bắt đầu nguyền rủa và thề: “Tôi không hề quen biết người mà các ông đang nói đây.”

72. Ngay lập tức, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói với ông: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bắt đầu bật khóc.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top