Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Sứ điệp: Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:1-23
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Xin vui lòng  bấm vào đề tài Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh và nút play để nghe.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top