Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ân Tứ Dư Dật

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ân Tứ Dư Dật

 

Tựa đề: Ân Tứ Dư Dật
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang
Kinh Thánh: 
I Cô-rinh-tô 1:4-9

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ân Tứ Dư Dật để nghe bài giảng.

4. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5. vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6. như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền giữa anh em. 7. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top