Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Thánh Ca: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Tựa đề: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
Nguyên tác: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus
Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875)
Nhạc: Thomas J. Williams (1890)
Lời Việt: Ban Hiệu Đính Thơ Thánh (1932)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài 406

Oh, the Deep, Deep Love of Jesus

1. O the deep, deep love of Jesus,
vast, unmeasured, boundless, free!
Rolling as a mighty ocean
in its fullness over me!
Underneath me, all around me,
is the current of Thy love
Leading onward, leading homeward
to Thy glorious rest above!

2. O the deep, deep love of Jesus,
spread His praise from shore to shore!
How He loveth, ever loveth,
changeth never, nevermore!
How He watches o’er His loved ones,
died to call them all His own;
How for them He intercedeth,
watcheth o’er them from the throne!

3. O the deep, deep love of Jesus,
love of every love the best!
’Tis an ocean full of blessing,
’tis a haven giving rest!
O the deep, deep love of Jesus,
’tis a heaven of heavens to me;
And it lifts me up to glory,
for it lifts me up to Thee!

Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
1. Mời Jêsus Christ vui bước vô nhà
Chúc tuổi tân xuân phước chan hòa
Nguyện cửa xuân phùng nghinh Khách thiên đàng
Ước trước nhất nghe tiếng dịu dàng
Bửu Khách đem theo mọi phước xuân hi
Nhà Khách đến, ấy nơi yên nghỉ
Nguyện Chúa đem mọi ơn thắm phước dào
Bửu Khách ôi, xin hãy bước vào.
2. Tặng phẩm tay Ngài đem đến vô vàn
Có bánh ma-na phước thiên đàng
Nhờ Jêsus hồn, thân tráng kiện rày
Chúa ấp yêu, nâng đỡ đêm ngày
Sống thỏa vui trong ơn phước Cha ban
Đường tăm tối Chúa luôn soi sáng
Đời dẫu như phù vân vẫn mong Ngài
Lấy ái tâm trang điểm tôi hoài.
3. Ngạch cửa xuân này chưa có ai vào
Kính rước Jêsus Khách thiên trào
Dời gót vô nhà, đem trí, dũng, lạc
Giúp đỡ tôi ngày tháng hanh đạt
Chúa hỡi, tâm tôi đang mở toang đây
Nguyện đổ an ninh hằng đầy dẫy
Thượng Khách Jêsus tôi kính xin Ngài
Bước đến tâm này, ở lâu dài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

HoaCuc02

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top