Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Nguyễn A-se: Tôi Làm Được Mọi Sự – Phần 1

Mục Sư Nguyễn A-se: Tôi Làm Được Mọi Sự – Phần 1

Sứ điệp: Tôi Làm Được Mọi Sự – Phần 1
Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se
Chúa Nhật 2/2/2020
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Westminster, California

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.” (Phi-líp 4:13)

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top