Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn A-se: Chứng Cớ Đắc Thắng Sự Cám Dỗ – Phần 2

Mục sư Nguyễn A-se: Chứng Cớ Đắc Thắng Sự Cám Dỗ – Phần 2

Sứ điệp: Chứng Cớ Đắc Thắng Sự Cám Dỗ – Phần 2
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:1-11
Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se
Chúa Nhật 2/6/2019
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Westminster, California

Ma quỷ cám dỗ Chúa

1. Sau đó, Đức Chúa Jesus đã được Thánh Linh đưa vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. 2. Sau khi đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3. Kẻ cám dỗ đã đến, nó nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền cho những viên đá nầy trở thành những ổ bánh.” 4. Nhưng Ngài đã trả lời: “Có lời chép rằng: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.’ ”

5. Sau đó ma quỷ đem Ngài đến thành thánh, đặt Ngài trên nóc của đền thờ, 6. rồi nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi’, và ‘Họ sẽ nâng ngươi trong tay của họ, không để cho chân của ngươi vấp vào đá.’ ” 7. Đức Chúa Jesus nói với nó: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”

8. Ma quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của chúng, 9. rồi nó nói với Ngài: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta.” 10. Sau đó Đức Chúa Jesus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan! Hãy tránh ra! Bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”

11. Sau đó ma quỷ lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top