Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn A-se: Cái Chết Dọc Đường

Mục sư Nguyễn A-se: Cái Chết Dọc Đường

Sứ điệp: Cái Chết Dọc Đường
Kinh Thánh: Phục Truyền 34:5-6 

Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se
Chúa Nhật 25/8/2019
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Westminster, California

“Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp, theo như lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-Phê-o; cho đến ngày nay không có ai biết được mộ của người.” Phục Truyền 34:5-6 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top