Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Nguyễn A-se: Bột Mới Không Men

Mục sư Nguyễn A-se: Bột Mới Không Men

Sứ điệp: Bột Mới Không Men
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:7
Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se
Chúa Nhật 27/10/2019
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Westminster, California

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top