Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Bài Ca Cảm Tạ – My Tribute – Piano

Bài Ca Cảm Tạ – My Tribute – Piano

Tựa đề: Bài Ca Cảm Tạ
Nguyên tác: My Tribute
Nhạc và lời: Andraé Edward Crouch (1942 – 2015)
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Pianist: Kim Collingwoods

My Tribute

How can I say thanks
for the things
You have done for me
Things so undeserved,
yet You gave to prove Your love for me
The voices of a million angels
could not express my gratitude
All that I am
and ever hope to be, yeah
I owe it all right now to Thee

To God be the glory
To God be the glory
To God be the glory
For the things He has done

With His blood He has saved me
With His power Lord has raised me
To God be the glory
For the things He has done

Just let me live my life
and let it be pleasing,
Lord, to Thee
And should I gain,
should I gain any praise,
let it go to Calvary

With His blood He has saved me
With His power Lord has raised me
To God be the glory
For the things He has done

With His blood He has saved me
With His power Lord has raised me
To God be the glory
For the things He has done

2. The very same God that spins things in orbit
He runs to the weary, the worn, and the weak
And the same gentle hands
that hold me when I’m broken
They conquer death to bring me victory

Now I know My Redeemer lives
See I know My Redeemer lives
So let all creation testify,
Let this life within me cry
I know My Redeemer…

To God be the glory
To God be the glory
To God be the glory
For the things He has done

With His blood He has saved me
With His power Lord has raised me
To God be the glory
For the things He has done

To God
To God be the glory
For the things
For the things
I wanna thank Him for His grace His love His faithfulness to me
Thank Him for the things that He has done.

Bài Ca Cảm Tạ

Con quỳ đây lặng yên,
Lòng ghi nhớ ơn phước
Cha luôn ban ơn từ trên trời cao,
Ngài yêu thương
đã vui chết thay cho con.
Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tán
Cũng không nói hết những công ơn Ngài.
Ðời con giờ đây
cùng những ước mơ ngày mai,
Lòng thành con kính dâng Ngài.

Tụng mỹ danh Chúa trên trời,
Thành kính tôn Chúa cao vời,
Trời đất cung kính ca ngợi
vì ơn phước Ngài đã ban.

Ngài chịu chết thay thế cho người.
Giờ Ngài sống ban phước cho người.
Tụng mỹ Chúa Thánh nhơn lành
Ơn phước Ngài đời đời!

Chúa ơi con cầu xin Ngài
Dạy con những lối bước đi theo Ngài.
Ðể đời con
như một bài ca
truyền công ơn Thiên Chúa
tại Gô gô tha.

Ngài chịu chết thay thế cho người.
Giờ Ngài sống ban phước cho người.
Tụng mỹ Chúa Thánh nhơn lành
Ơn phước Ngài đời đời!

Ngài chịu chết thay thế cho người.
Giờ Ngài sống ban phước cho người.
Tụng mỹ Chúa Thánh nhơn lành
Ơn phước Ngài đời đời!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top