Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tìm Hiểu: Muối Của Đất Và Ánh Sáng Của Thế Gian

Tìm Hiểu: Muối Của Đất Và Ánh Sáng Của Thế Gian

Tìm Hiểu: Muối Của Đất Và Ánh Sáng Của Thế Gian
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16; Lu-ca 14:34-35
Dịch thuật: Sứ Điệp Tỉnh Thức

 

Ma-thi-ơ 5:13-16 

13. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

14. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: 15. cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Lu-ca 14:34-35 

Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.

 

Cầu Nguyện:

  • Lạy Chúa! Xin Chúa giúp chúng con vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp mà Ngài đã ban cho chúng con.
  • Xin Chúa ban phước để ảnh hưởng của những phẩm chất đó góp phần giảm thiểu những việc xấu và gia tăng những điều tốt trong cộng đồng nơi chúng con đang sống.
  • Xin Chúa ban cho những người tin Chúa trong cộng đồng của chúng con có thể vượt quá 5% để góp phần mang ảnh cho cộng đồng chung quanh chúng con. 

 

Thư Viện  Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top