Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Liên Khúc Thánh Ca Mừng Chúa Tái Lâm

Liên Khúc Thánh Ca Mừng Chúa Tái Lâm

Tựa đề: Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
Nguyên tác: When the Roll Is Called up Yonder
Nhạc và lời: James M. Black
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài Số 336

When the Roll Is Called up Yonder
1. When the trumpet of the Lord shall sound,
and time shall be no more,
And the morning breaks,
eternal, bright and fair;
When the saved of earth shall
gather over on the other shore,
And the roll is called up yonder,
I’ll be there.
Refrain
When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll is called up yonder
I’ll be there.
2. On that bright and cloudless morning
when the dead in Christ shall rise,
And the glory of His
resurrection share;
When His chosen ones shall gather
to their home beyond the skies,
And the roll is called up yonder,
I’ll be there.
3. Let us labor for the Master
from the dawn till setting sun,
Let us talk of all
His wondrous love and care;
Then when all of life is over,
and our work on earth is done,
And the roll is called up yonder,
I’ll be there.
Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc
tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời
Bình minh sẽ chiếu ánh
mãi mãi sáng choang đẹp tươi
Mọi dân đắc cứu dưới đất,
lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi
Giờ danh sách khởi xướng,
mừng nghe Jêsus gọi tôi.
Điệp Khúc:
Giờ danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Khi danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui!
Lúc danh sách khởi xướng
mừng nghe Jêsus gọi tôi.
2. Bình minh sáng rỡ lúc kẻ chết
trong Jêsus sống bước ra mộ phần
Được vinh hiển giống Chúa
đã sống chẳng sai một phân
Mọi con cái Chúa cứu, thảy nhóm nhau
hân hoan ở thiên cung rạng ngời
Giờ danh sách khởi xướng,
mừng nghe Jêsus gọi tôi.
3. Từ mai sớm đến lúc sẩm tối
ta luôn hăng hái chăm lo việc Ngài
Truyền ra ái đức Chúa đoái đến
chúng ta lạ thay
Đời nay kết thúc, ấy lúc chấm dứt
công lao khiến bao phen lệ nhòa
Giờ danh sách khởi xướng,
mừng nghe Jêsus gọi tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

trumpet_02

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top