Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mục Vụ Anh-rê – Chuẩn Bị Cho Liên Hoan Yêu Hà Nội

Mục Vụ Anh-rê – Chuẩn Bị Cho Liên Hoan Yêu Hà Nội

Mục Vụ Anh-Rê – Andrew Operation 

Anh-rê (Andrew) là một trong 12 Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus.  Trước khi theo Chúa, Anh-rê sống tại phía bắc của thành phố Bết-sai-đa (Bethsaida), và hành nghề ngư phủ trên hồ Ga-li-lê (Galilee).

Anh-rê là một người có lòng tin kính.  Khi Giăng Báp-tít được sai đến để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đức Chúa Jesus, Anh-rê đã theo và trở thành một môn đệ của Giăng Báp-tít.  Khi Giăng Báp-tít báo cho Anh-rê biết Đức Chúa Jesus chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Anh-rê đã đến gặp Đức Chúa Jesus. 

Kinh Thánh không nói nhiều về Anh-rê; tuy nhiên mỗi lần Kinh Thánh nhắc đến Anh-rê là mỗi lần Kinh Thánh ghi lại việc ông hướng dẫn một ai đó đến với Chúa.   

Người đầu tiên Anh-rê hướng dẫn đến với Chúa là Si-môn Phi-e-rơ, anh ruột của mình.  Sau khi gặp Đức Chúa Jesus, Anh-rê nhận biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Tinh (Messiah) mà người Do Thái đang trông chờ; Anh-rê đã trở về gặp Phi-e-rơ và nói rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah”, và rồi ông dẫn anh của mình đến gặp Chúa (Giăng 1:40-42).  Sau đó, Đức Chúa Jesus đã đến gặp Phi-líp, một người đồng hương của Anh-rê và Phi-e-rơ (Giăng 1:43).   Về sau, Anh-rê, Phi-e-rơ và Phi-líp đều trở thành Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus.

Một lần khác, có một số người ngoại quốc muốn gặp Đức Chúa Jesus.  Phi-líp đã hướng dẫn những người này gặp Anh-rê; và Anh-rê đã dẫn những người đó đến gặp Đức Chúa Jesus (Giăng 12:20-21).

Kinh Thánh cũng thuật lại câu chuyện Đức Chúa Jesus đã giảng cho một đoàn người rất đông tại một vùng xa xôi hẻo lánh.  Đức Chúa Jesus thương xót đoàn dân đã theo Ngài phải trở về trên một đoạn đường rất xa trong lúc bụng đói.  Đức Chúa Jesus đã truyền cho các môn đồ phải lo thức ăn cho đoàn dân. Anh-rê đã hướng dẫn một cậu bé mang 5 cái bánh và 2 con cá đến gặp Đức Chúa Jesus.  Đức Chúa Jesus đã dùng quyền năng của Ngài biến số thực phẩm ít ỏi đó trở nên rất nhiều, đủ cung cấp thực phẩm cho đoàn dân khoảng năm ngàn người.

Anh-rê là người đã đưa dẫn nhiều người đến với Chúa qua mối liên hệ cá nhân. Mục vụ Anh-rê là mục vụ hướng dẫn tín hữu trong các Hội Thánh phương cách đưa dẫn thân nhân, bạn bè, và những người mình có dịp tiếp xúc đến với Chúa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top