Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng
Tựa đề: Khải Tượng
Kinh Thánh: Châm Ngôn 29:18
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin bấm vào tựa đề Khải Tượng và nút play để nghe bài giảng. 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top