Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gia Đình

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gia Đình

Bài Giảng: Gia Đình
Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Lời Ban Biên Tập:
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.  Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California.  Ông cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013 vừa qua, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân.  Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài  giảng này với bạn đọc trong thời gian tới.

Mời bạn nghe bài giảng về chủ đề Gia Đình cho tuần này.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

BambooPath

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top