Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Mùa Xuân Dâng Chúa

Mùa Xuân Dâng Chúa

Tựa đề:  Mùa Xuân Dâng Chúa
Lời: Linh Phương
Nhạc: Lý Cây Bông
Trình bày:  Hoàng Thái Quốc
Hòa âm: David Đông

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top